Debatt

Dags för det teologiska ledarskapet att visa vägen i hbtq-frågan

Mycket av det som förut betraktades som synd är i dag accepterat i frikyrkan. Ger tiden och kraven från samhället utrymme för omprövningar också i hbtq-frågan? skriver Sune Olofson.

Fler artiklar för dig