27 september 2020

En tidning på kristen grundLedare

Hasse Boström: Lova kyrkorna att sunt förnuft får styra, Amanda Lind

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) förstår frustrationen hos alla som längtar efter att samlas till fysiska gudstjänster. Men några nya besked eller hopp inför framtiden levererar hon inte.

Kulturministern berättar i intervjun med Dagen att hon ska träffa företrädare för trossamfunden de närmaste veckorna. Då är det viktigt att man enas om att sunt förnuft måste råda i pandemin. Om det finns virussäkra lösningar som kyrkorna vill genomföra ska dessa inte kunna hindras av stelbenta regler. Det är ett löfte som hon borde kunna ge kyrkoledarna.

Hon har fått mycket kritik från både idrottsrörelsen och kulturen, två av hennes övriga ansvarsområden. De protesterar mot, som de tycker, alltför byråkratiska regelverk kring pandemin som har drabbat dessa rörelser.

Trossamfundens villkor är också kulturministerns ansvar. Men från samfunden har det inte kommit särskilt kritiska röster. Kyrkor och trossamfund har underordnat sig regelverket. Att det gått relativt smidigt för många församlingar att ordna alternativa, oftast digitala, mötesrum är en orsak.

Men som framgår av Dagens intervjuer finns nu en otålighet även bland kyrkorna. Det är förståeligt att man kan reagera som Dan Salomonsson, pastor i Uppsala pingst, över trängsel i kommersiella gallerior medan kyrkorna är stängda.

Kyrkornas anpassning till reglerna är bra. Det finns ingen anledning att riskera människors hälsa. Vi ska visa omsorg om varandra och det är viktigt att påminna om att riskgrupper finns i alla åldrar, så alla berörs vi av restriktionerna.

Läs också Församlingar frustrerade över att inte få träffas - medan gallerior är fulla

Samtidigt växer hos många kristna, och medlemmar av andra samfund, en längtan att kunna mötas igen. Därför blir sensommaren och höststarten en delvis ny utmaning för församlingsledare på olika nivåer. Det som man i våras hoppades skulle bli en kort period av karantän under våren och sommaren har nu utvecklats till att man får förbereda för en höst med fortsatt stränga villkor. Nu krävs det ännu fler kreativa idéer för att hitta nya former att mötas. Och Dagen-intervjuerna med pastorerna visar att det finns tankar om dubbla, eller till och med flerfaldiga, gudstjänster varje söndag. Säkert kommer vi att få se många andra lösningar.

Det kommer att krävas många goda idéer för att skapa hållbara mötesplatser. Det sker antagligen redan ett utbyte av erfarenheter och förslag i de olika nätverk som finns inom samfunden. För här är det uppenbart – vilket kyrkor och samfund är vana vid – att det är de egna initiativen och det egna engagemanget som är avgörande. Lösningarna kommer inte att serveras från stat eller myndigheter.

Läs också Amanda Lind: Jag förstår frustrationen

Hasse Boström

Hasse Boström är tidigare reporter, tf chefredaktör, redaktionschef, webbredaktör, ledarskribent, debattredaktör, nyhetschef och familjeredaktör på Dagen.

Fler artiklar