DagenGalan

Bildas Folkbildningspris 2023

Vem tycker du har gjort en betydande folkbildningsinsats i år?

För tredje året i rad delar Bilda ut folkbildningspriset där de vill uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.

Kriterier

• En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet.

• En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller varit nyskapande i att bedriva folkbildning.

• En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former.

• Ideella och arvoderade ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda.Jury

En särskilt sammansatt jury med representanter från Bilda och Dagen väljer, av de nominerade, ut tre kandidaterna som presenteras i Dagen. Därefter utser juryn en vinnare som presenteras på DagenGalan 11 november 2023.