DagenGalan

Bildas Folkbildningspris 2023

Nu är det klart, de tre nominerade är...

För tredje året i rad delar Bilda ut folkbildningspriset där de vill uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.


Lotta Pettersson

Nomineras för mångårigt engagemang, lyhörd pedagogik och stor kreativitet i folkbildningens tjänst. Under ett flertal år har Lotta varit cirkelledare inom hantverk hos Bilda Svealand. Hon har varit med och utvecklat flera koncept och material med fokus på hantverk, återbruk och mötet mellan nya människor där skapandet står i fokus. Lotta möter människor där de är och inspirerar dem att upptäcka och bilda sig. Förutom egna studiecirklar har hon gjort många församlingsbesök, funnits på bibliotek och lett kurser.

Läs mer >


Persia Tajik

Nomineras för sitt driv och passion som gjort att hon på kort tid har skapat ett helt nytt koncept för älskare av K-pop, K-drama och annan sydkoreansk kultur i Malmö. Hallyu House är ett brett koncept som fokuserar på gemenskap, inkludering och familjekänsla. Persia har sin bakgrund som dansare och ville ge fler möjlighet att uppleva sydkoreansk kultur och K-pop. Persia har satt sin egen prägel på Hallyu House och K-pop tillsammans med sin dansgrupp och Bilda i Malmö.

Läs mer >


Eisho George

För sitt fleråriga ideella engagemang i Bildas verksamhet inom orientalisk musik. Eisho har på ett tydligt sätt knutit samman orientalisk musik och svensk folkbildning. Det som började som ett engagemang som ledare för det egna bandet har utvecklats till ett större uppdrag som bidragit till att många musiker och band inom orientalisk musik har fått möjlighet att mötas och utvecklas genom Bilda. Med sin erfarenhet och breda kontaktnät har han blivit en ambassadör för folkbildning bland musiker som tidigare inte haft kontakt med något studieförbund.

Läs mer >


Jury

De tre nominerade kandidaterna har valts ut av en särskilt sammansatt jury med representanter från Bilda och Dagen. Juryn utser därefter en vinnare som presenteras på DagenGalan 11 november 2023.