Annons

Kyrkan behöver rustas för tider av förföljelse

Jesus sista befallning måste vara vår första prioritet, att göra alla folk till lärjungar. Jesus till alla folk och varje människa. Världens minst nådda är inte någon liten grupp. Det handlar om 3,2 miljarder människor, alltså ungefär 42 procent av världens befolkning. Ungefär 7400 folkgrupper ingår i den gruppen.

Det är lätt att glömma att människor med sådana förutsättningar faktiskt existerar. Att det finns etniska folkgrupper med mindre än två procent kristna. Utan församlingar med resurser att sprida evangeliet till sitt eget folk. Hur kommer det sig att vi får höra evangeliet så många gånger, när andra inte får en enda chans?

Majoriteten av de onådda folkgrupperna finns i Asien. Här finns religionerna islam, hinduism och buddhism. Här finns också stora städer som helt saknar en levande kristen gemenskap.

Men tillsammans kan vi skapa möjligheter för fler människor att höra evangeliet för första gången! Från bergsområden i Afghanistan och Pakistan, där människor hör evangeliet genom radiosändningar och återkopplar via mobiltelefon, till stora städer som Dhaka och Bangkok, där sociala mediestrategier utformas för att nå den unga generationen.

Asien är verkligen inte något litet missionsmål. Här lever hundratals miljoner människor som behöver höra evangeliet – och som inte fått göra det, ens en enda gång. Och de behöver höra det på sitt språk och i sin kulturella kontext.

Nästan alla som finns i en församlingsgemenskap här är första generations kristna.

Det krävs många olika strategier och verktyg för att evangeliet ska nå fram. Här behöver vi våga tänka kreativt! Människor behöver förstå budskapet, som sedan behöver rota sig i människors hjärtan så att de förs in i ett fortsatt liv av lärjungaskap. Lokala församlingar skapas där nya människor kommit till tro.

Distansbibelskola i Asien

I ett av Asiens tuffaste länder jobbar IBRA med Distansbibelskolan. Genom Distansbibelskolan får människor möjlighet att ta del av bibelundervisning och lära sig mer om Gud. Det har visat sig vara ett effektivt sätt för människor att växa djupare i tron

I dag har Distansbibelskolan i just detta land ett konkret ledarskapsfokus. Det behövs, för även om många människor kommer till tro i landet, saknas det ofta kompetenta ledare med bibelkunskap. Nästan alla som finns i en församlingsgemenskap här är första generations kristna. Det finns ett skriande behov av att undervisa dem som ska leda den snabbt växande kyrkan. Hungern och längtan att tränga djupare in i Ordet är påtaglig.

Nedan följer perspektiv från två personer som är delaktiga i Distansbibelskolan i landet. Sajit har varit elev på Distansbibelskolan och Ram är kursansvarig.

IBRA i Asien.

Eleven Sajit

– Jag gick bibelskolan redan första året kursen erbjöds i min kyrka. Jag är äldste i min församling och såg verkligen fram emot att avsätta tid till Ordet. Jag hade haft bibelordet Lukas 4:18 ringande i mina öron: Gå ut och gör lärjungar. Kursen blev bränsle för mig att verkligen göra det. Som ledare i kyrkan ger jag ju ut ständigt när jag undervisar andra. Därför känns det viktigt att själv gräva djupare och ta tid med Gud.

– Nu har jag börjat fortsättningskursen och jag märker i kontakten med människor vilken fördel det är att ha mer kunskap i Ordet. Jag är trädgårdsmästare med en egen firma och träffar mycket folk. Jag ber att Gud ska få använda mig då. Och när jag jobbar med mina växter kan jag gå runt och lyssna till mycket matnyttig undervisning.

Kursansvarige Ram

– Här i landet är vi inte aktivt förföljda, men väl bevakade. Jag vill vara med och rusta kyrkan även för tider av eventuell förföljelse. När varje troende är en själavinnare – då kan ingen bevaka eller stoppa oss! Vi vill vara redo vad som än händer framöver. Då är denna träning en verklig resurs.

Nästa steg för Distansbibelskolan i landet

Nästa steg blir att börja satsa mer på människor som undervisar barnen i församlingarna och hemmen. Församlingarna i landet förstår att barnen är hoppet för den framtida lokala kyrkan och man längtar efter att investera i den framtiden.

Tacksägelseämnena är många, med det finns fortfarande mängder med folk i Asien som ännu inte har något sådant. Närmare 1,3 miljarder har inte fått chansen att höra om Jesus. Inte fått chansen att uppleva den kärleken du och jag lever i varje dag. Det är inte rättvist. Det är dags att ändra på det! Eller vad säger du?


Hur kan du bidra?

  • Vi önskar att du ber för folken i Asien som inte hört om Jesus och för arbetet med Distansbibelskolan. Ta en stund och tacka Gud för det han gör och för alla som kommit till tro!
  • Har du möjlighet att bidra ekonomiskt? IBRAs arbete bärs upp av att många bidrar med sin gåva. Ett teamwork som tagit berättelsen om Jesus till många!
  • Distansbibelskolan tar just nu fram material för att undervisa barn i ett av Asiens tuffaste länder. Inspelningar/filmer ska göras, undervisningsmaterial tryckas. Det behövs resor för lärarna att starta nya grupper som läser, utrustning för att lyssna etcetera. Här kan du bidra!
  • Under nästa år beräknar vi att 250 000 kronor behövs för att fortsätta utveckla arbetet i landet. En stor summa − men vi tror att det är en klok investering!

Vill du täcka kostnaderna för eleverna på Distansbibelskolan? För 150 kr/månad är du med och täcker kostnaderna för en elev. Vi behöver utbilda ytterligare 200 ledare för att täcka behovet just nu.

Swisha en gåva till 9000761, märk ”Asien” eller bli månadsgivare >