Släkt och vänner
Den kristna psykologen Barbro Holm Ivarsson driver en förlåtelsemottagning och har skrivit boken “Förlåt och blir fri”. Hon har utvecklat en särskild metod för att hjälpa sina klienter att förlåta.


Att förlåta är att vara god mot sig själv. Det menar Carin Dernulf, generalsekreterare för ungdomsorganisationen Equmenia. Som ung fick hon be till Gud för att klara av att möta vännen som svek henne.


Att gråta när andra ser behöver inte vara ett misslyckande. Det kan leda till ett fantastiskt möte med en annan människa, menar pastor Carin Dernulf. I dag handlar Fixa kärleken om sårbarhet.