28 september 2021

En tidning på kristen grundKris i förhållandet


Okej att titta i hans eller hennes telefon? Vad skulle du göra om du misstänkte att din partner var otrogen? Att kunna lita på den man älskar är viktigt – men vad vad ska vi göra när tilliten brister? Vår expert Laila Dahl svarar.