Eva Janzon

Eva Janzon

Reporter

Eva Janzon är reporter på Dagen sedan 2022 och skriver om utrikesfrågor, sociala frågor och har ett brett bevakningsfält inom kristenheten.