Joel Höglund

Joel Höglund

Digital redaktör

Joel Höglund är digital redaktör på Dagen.se och ansvarig för kommunikationen i sociala medier.