Magnus Sundell

Recensent

Magnus Sundell är kulturkonsulent på studieförbundet Bilda och recenserar Film på Dagens kultursidor.