Bibelordet

Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt.

Johannesevangelium 5:31-32

Dagens tanke:

Att förtvivlat jobba på sin egen fasad kan vara ganska meningslöst. Mina egna ord har inte tillräcklig vikt, i skarpt läge behövs trovärdiga referenser.

Men vem är jag om en allvetande Gud får säga sitt?

Tidigare bibelord

Dagens poddar