Bibelordet

Där skall du söka Herren, din Gud, och du skall finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ.

5 Moseboken 4:29

Dagens tanke:

Detta refererar till flyktingens isolering bland främmande folk. Ett sådant läge ska ju inte eftersträvas, men många vittnar om hur erfarenheter av det slaget har visat på Guds kärlek och förmåga att förändra såväl enskilda liv som större sammanhang.

Tidigare bibelord

Dagens poddar