Bibelordet

För mig är livet Kristus och döden en vinning.

Filipperbrevet 1:21

Dagens tanke:

Sektvarning här, förstås, detta är verkligen inte ett budskap som ska prackas på andra.

Men den Jesusföljare som likt aposteln Paulus efter många lidanden och svårigheter med övertygelse yttrar sig så här är värd att lyssna på med eftertänksamt allvar.

Tidigare bibelord

Dagens poddar