Bibelordet

Min son, glöm inte vad jag har lärt dig, bevara mina bud i ditt hjärta. Hög ålder och ett långt liv, frid och välgång skall de ge dig.

Ordspråksboken 3:1-2

Dagens tanke:

Alla lever vi efter någon sorts riktlinjer, antingen vi förstår det eller inte. Den som tidigt och reflekterat väljer goda förebilder kan ha lyckan att finna den sortens tillit som ger rum för både egen livskvalitet och andras behov.

Tidigare bibelord

Dagens poddar