Bibelordet

Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund.

Romarbrevet 13:13

Dagens tanke:

Paulus hade väl inte varnat för den här sortens livsstil om det inte funnits folk i församlingen som levde så. Och en gemenskap där människor har kommit olika långt i mognad och har olika livsstil kan vara en god miljö för fostran till mognad.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar