Bibelordet

Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen.

Lukasevangeliet 21:34

Dagens tanke:

Att låta sina sinnen fördunklas av dryckenskap är väl inte okej i vår kultur. Men försåvitt vi är en del av den västerländska kulturen torde vi kunna anklagas för omåttlighet. Och livets bekymmer ska vi bara inte tala om! Vem har inte en läxa att göra här?

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar