Bibelordet

Om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.

1 Korinthierbrevet 13:3

Dagens tanke:

Om någon använder sina goda gärningar för att visa sig duktig ska man passa sig. Men den som gör gott utan stora gester, som en naturlig del av sin vardag, har förstått vad kärlek är.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar