Bibelordet

Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen.

Psaltaren 130:6

Dagens tanke:

Vishet är att längta efter rätt saker, eftersom vår längtan styr våra liv. Då blir frågan: vem är Herren? En ogin glädjedödare?

De som lever nära honom brukar berätta om ljus och hopp, glädje och kärlek – allt det där som vi längtansfullt sträcker oss efter.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar