Birgitta Ohlsson: Religionerna kommer för lätt undan

Ska vi vara lika inför Gud, måste också alla positioner i ett trossamfund vara öppet för kvinnor. Det menar Birgitta Ohlsson (L) som under Liberalernas dag i Almedalen både började och slutade i kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det känns härligt, säger Birgitta Ohlsson, där hon står utanför Vårdklockans kyrka på morgonkvisten.

Hon leker med en selfiepinne, är lite lagom uppspelt denna viktiga och intensiva dag. Hon har utmanat Jan Björklund om partiledarposten, och under Almedalen är hon ett hett villebråd då medier gärna frossar i en politisk personstrid.

Avrunda dagen

Men här på morgonen har nyhetsteamen inte snokat reda på Birgitta Ohlsson, och den första frågan denna dag får hon därför från tidningen Dagen, som hur det känns att börja och avrunda dagen i en kyrka.

Det känns inte bara härligt, utan Birgitta Ohlsson säger också att ämnet hon kommit dit för är viktigt. Första seminariet för dagen är "Finns det glastak i himlen", anordnat av SST.

– Det är för lite diskussion om religion och glastak för kvinnor. Många religioner är sena, och inom islam finns det mycket att göra, säger Birgitta Ohlsson.

Män, män, män

Hon tar upp att Svenska kyrkan fick sin första kvinnliga ärkebiskop 2013, den första kvinnliga judiska rabbinen kom 2015, i övrigt män, män, män.

– Många religioner är sena med det här, säger Birgitta Ohlsson och smiter in i kyrkan.

Kyrkan fylls till hälften, det är mest kvinnor i publiken, och taket är gjort av trä. Kanske symboliskt, då Equmeniakyrkan som huserar här redan sprängt sitt glastak då det gäller kvinnligt ledarskap.

Moderatorn ställer inledningsvis några frågor till panelen på fyra personer, där deltagarna får svara ja och nej genom att lyfta upp lappar. På frågan "är din tro en viktig del av din identitet" verkar Birgitta Ohlsson vela lite. Det slutar med att hon garderar sig och viftar med både ett ja och ett nej i handen.

Vad hon däremot inte tvekar om är hur viktigt det är med jämställdhet inom trossamfunden, samt att hon inte har något emot att dra in statliga bidrag till religiösa aktörer som inte vill jobba med frågan.

– Tack för att vi får ha den här diskussionen, det här är ett mer laddat ämne än många tror, säger Birgitta Ohlsson när ordet inledningsvis är hennes.

Känner igen sig

Hon har med sig ett tummat exemplar av sin nyskrivna bok "Duktiga flickors revansch", och berättar att hon bland annat fått en hel del mejl från kvinnliga präster som skriver under på att de känner igen sig i hennes berättelse.

Hon är skicklig på att fånga publiken, och budskapet är att religion har blivit någon slags frizon där jämställdhet inte behöver råda på samma sätt som i det övriga samhället.

– Det är ett lackmustest om kvinnor kan ha alla positioner i ett samfund, säger Birgitta Ohlsson.

När hon får frågan om samfund som inte aktivt jobbar med jämställdhet borde få statsbidrag är svaret nej.

– På samma sätt som religiösa samfund bjuder in hatpredikanter, måste man sätta ner foten även här. Man får tycka fritt, men man har inte rätt att få statliga bidrag.

– Målet måste vara att kvinnor ska kunna vara högsta ledare inom alla religiösa samfund, annars ses de inte som lika mycket värda. Är vi lika inför Gud måste vi krossa det där glastaket, säger Birgitta Ohlsson.

– Kvinnor som ledare är något vi måste prata mer om, det är en sådan oerhört stark symbol.

Struntar i teologin

När seminariet är slut omringas Birgitta Ohlsson genast av två reportageteam. De verkar fullständigt strunta i de teologiska frågorna som diskuterats, och för Birgitta Ohlsson väntar nu en intensiv dag, då det inom Liberalerna råder en öppen partiledarstrid.

Senare på kvällen har Jan Björklund och Birgitta Ohlsson två helt olika framträdanden. Partiledare Björklund talar personligt inför TV-kameror och storpublik på stora scenen i Almedalsparken.

Han lyfter bland annat fram sin mamma, och berättar om hennes engagemang i kyrkan och Röda korset, och vad hennes frihetslängtan betytt för honom. Största applåden får han när han tydligt markerar mot Sverigedemokraterna, som han inte vill ge något politiskt inflytande.

Birgitta Ohlsson frågas i sin tur ut i Visby domkyrka, då hon är Liberalernas representant i de årligen återkommande Nikodemussamtalen.

Kritisk mot samfund

Även här tar hon chansen att kritisera trossamfund som är för flata när det kommer till kvinnligt ledarskap.

– Jag tycker att religioner och samfund kommer lite för lätt undan, säger hon, och återupprepar sedan sitt budskap att om kvinnor och män är lika inför Gud, ska även samtliga poster vara öppna för bägge könen i ett trossamfund.

Samtalet glider sedan in på andra ämnen, som att Birgitta Ohlsson är gift med en ateistisk jude, men att de trots det väljer att deras döttrar ska få en judisk uppväxt.

– Det är deras mänskliga rättighet att ta del av det arvet.

Samtalet i kyrkan avrundas med att Birgitta Ohlsson har släppt sargen, och gett sig ut i en strid om partiledarposten. Flera bedömare har under Almedalsveckan redan räknat ut henne i kampen mot Jan Björklund, men den "duktiga flickan" vill inte ge sig. Siktet är inställt på att ta över under Liberalernas landsmöte i november.