Därför står kristna på Assads sida

"Alla är offer för kriget. Men de kristna har fått betala ett högt pris för att de älskar sitt land." Det säger en syrisk pastor till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Räknat i antal människor är syrier med muslimsk bakgrund den största gruppen drabbade i det drygt femåriga inbördeskriget. Men minoriteterna, där de kristna är störst, har procentuellt sett drabbats hårdast.

Men hur går det att förstå lidandet som de och övriga invånare för närvarande uthärdar?

Just nu är världens fokus på östra Aleppo och filmklipp som spridits de senaste veckorna visar hur regeringen framställer den övriga delen av staden som fridfull. Så är det inte. Aleppo har utsatts för attacker sedan 2011. Minst 20 kyrkor har förstörts, i raket- eller bombangrepp från rebellgrupper.

Aleppo har dubbelt så många invånare som Stockholm. I den östra – nu mest utsatta – delen har det alltid bott i huvudsak muslimer. I de centrala och västra delarna bor de kristna och har alltid bott sida vid sida med andra religiösa.

Sönderbombad kyrka

I östra Aleppo pågår slakt. I övriga områden kan vissa delar av vardagslivet fortfarande fungera.

På ett Youtube-klipp från 2012 vädjar en presbyteriansk präst i Aleppo, Ibrahim Nsier, till Barack Obama att tänka om när det gäller USA:s strategi för Syrien. Av det han själv skriver, och andra om honom, förstår jag att hans lilla församling på 140 medlemmar – trots att kyrkan bombats sönder vid flera tillfällen – deltar i ett intensivt hjälparbete. När jag når honom på telefon är han mitt i en matutdelning och ber mig återkomma. När vi hörs igen förklarar han att man hjälper alla, inte bara kristna, som ofta är internflyktingar i landet.

Alla i Aleppo drabbas, inte bara kristna. Men de flesta kristna bor i de regimkontrollerade områdena, förklarar han. Så kristna drabbas mest av bomber som är riktade mot dessa områden, bomber från vad han kallar ”gangs”, alltså gäng. Som gör det för att skada regeringen.

– Kristna har betalat ett väldigt högt pris för att de älskar sitt land, säger han.

Om jag förstår honom rätt – linjen har störningar och samtalet bryts innan jag hinner ställa en del uppföljande frågor – menar han att eftersom regeringen hittills garanterat alla att utöva sin religion fritt, vilket de kristna uppskattar, får man nu betala priset för denna lojalitet med regeringen.

Inte oppositionella

– De flesta kristna är inte oppositionella mot regeringen utan mot terrorister som stöds av totalitära diktaturer, hinner han också säga innan linjen bryts – troligen på grund av ett av många återkommande strömavbrott.

Säkra platser

Yusuf Aydin sitter i ledningen för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, som förstås bevakar vad som händer i Syrien, bidrar med hjälpsändningar och har kontakter med de ortodoxa kyrkorna på plats.

– I Damaskus finns fortfarande relativt säkra platser för kristna, där finns också vår kyrkas patriarkat. Men några kilometer bort finns det tydliga hot, säger han.

När de kristna flyr söker de sig till systerkyrkor på andra platser vilket gör att de kan vara kvar i landet, berättar han.

– Ibland kan de vara rädda för att bli förföljda i flyktingläger och därför säker de sig hellre till kyrkor, säger Yusuf Aydin.

Vad är människorna i Syrien mest oroliga för nu?

– Jag tror det är en utveckling mot ännu större kaos. I de maktkamper som kan uppstå är det alltid minoriteterna som står i väg och blir drabbade.

Organiserat slut på kriget

Yusuf Aydin påpekar vikten av att slutet på kriget blir organiserat, så att det finns chans till en demokratisk utveckling om till exempel presidenten försvinner.

– Om det sker utan en bra plan kommer det att bli som i andra länder, maktkamper om vem som ska ta över. Och då är de kristna alltid förlorarna.

Han har svårt att se någon anledning till att vara positiv.

– Människor som förut var grannar har blivit fiender. Den tilltro som tidigare fanns till varandra är borta.

Stöd till det syriska patriarkatet

I Tyskland har regeringen gett direkt stöd till det syriska patriarkatet för humanitärt arbete. Något han tycker att även Sverige borde kunna göra, menar han.

Malena Rembe är Röda korsets regionansvariga för Mellanöstern och Nordafrika, där man samarbetar med systerorganisationen Röda halvmånen. Hon berättar att 18 områden just nu är under belägring. Tre av dessa belägras av rebeller, övriga av regeringsstyrkor. Totalt berörs cirka fyra miljoner människor.

– Hjälpsändningar till de 18 områdena är ofta sporadiska och kräver långa förhandlingar och mycket förberedelser med de olika parterna, berättar hon.

Var och hur lyckas Röda korset och Röda halvmånen nå fram?

– Vi jobbar i stort sett i hela landet genom våra 7 000 frivilliga. De bor också i de områden som de jobbar i. När det gäller att få in mat, mediciner och andra livsviktiga förnödenheter så kräver det långa och svåra förhandlingar för säkert tillträde. Men vi har nått ut med ungefär 300 stora hjälpsändningar under 2016.

En miljon har flytt i år

Malena Rembe säger att svårigheterna att nå ut med hjälpsändningar har ökat. Samtidigt säger hon att varje månad stödjer Röda halvmånen och Röda korset 4,5 miljoner människor genom det dagliga arbetet, till exempel via kliniker.

Vilken typ av hjälp efterfrågas mest?

– Mat, mat, mat och sen sjukvård. För dem som plötsligt tvingats lämna hus och hem undan strider så behövs också filtar och hygienartiklar och tak över huvudet. De har ofta lämnat precis allt bakom sig. Bara under 2016 har nästan en miljon tvingats fly. Många av dem har redan flytt undan striderna både en och två gånger.

Läs mer: