David Wilkersons budskap till Sveriges evangeliska kristna

Våren 2004 besökte David Wilkerson Filadefilakyrkan i Stockholm. Hans predikan var skarp och blev mycket uppmärksammad, i Sverige men också i andra delar av Skandinavien. Den citeras ofta i olika sammanhang, inte minst nu i samband med hans död, som en beskrivning av läget i svensk kristenhet. Här följer en sammanfattning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter Jag fick ett uppseendeväckande budskap från Gud när jag satt på hotellrummet för att förbereda mig inför det här mötet. Gud sa: 'Jag ligger i strid med den evangeliska kyrkan i Sverige.' Eftersom jag själv knappast har någon konflikt med kyrkorna i Sverige så blev jag förvånad och oförstående. Men jag kunde inte komma ifrån Guds krav på mig att framföra det här budskapet till de kristna i Sverige och Skandinavien. Jag bävar och känner mig förkrossad, och min avsikt är inte att sträcka upp er här i Sverige. Gud sa till mig att 'om du vågar framföra budskapet så kommer det att spridas över hela Skandinavien och en stor mängd människor kommer att lyssna uppmärksamt?' Gud säger till Sveriges kristna: 'Jag kan inte göra allt jag vill med er, eftersom vi är i otakt med varandra. Det beror inte på att ni har fallit i avfällighet eller ondska. Problemet ligger på en annan nivå: Sveriges kristna har gripits av apati och håglöshet ...' Jag kan uppleva hur de evangeliska kyrkorna i Sverige försöker gå till rätta med andra kristna i ert land. De anklagas för att sakna Guds kraft. Men det är inte rätt att göra så. Även de evangeliska kyrkorna har förlorat sin kraft på grund av håglöshet och passivitet. Ni har blivit för toleranta mot samhället och olika företeelser i ert land. Jag besökte Sverige på 1970-talet. Då såg det ut som om Gud försökte resa upp en ung, ny generation som profeter och evangelister. Men vart har denna generation tagit vägen? De borde i dag vara fullt sysselsatta med att vinna människor, men de har dragits in i välstånd och karriär - allt detta har gjort att de tappat gnistan. De var inte beredda att göra försakelser. I stället satsade man mest på att köpa prylar och sitta framför tv:n. I stället för att vara profeter så har ni blivit sprattlande marionetter som inte oroar någon! I dag lägger vi kristna många timmar i veckan på tv och teater, men hur mycket tid lägger vi på bön och arbete för människors frälsning? Vi vill inte bli störda och alltför berörda när vi kommer till kyrkan i dag. Jag har sett brinnande kristna som förr satsade allt på att nå ut med budskapet. De grät för sina barns frälsning. Men i dag sitter de framför tv:n och skrattar åt den underhållning som bjuds. Gud har gett församlingarna i Sverige en skörd att samla in. Men tyvärr innebär håglösheten bland de kristna att jobbet inte blir gjort. Alla samfund startade en gång i brinnande väckelser. Men i dag ruttnar 'säden' i våra lador. Den trampas ned i stället för att bli 'bröd'. Precis så här var det i Israel under profeten Nehemjas tid: trots massor av varningar från profeterna föll Jerusalem i ruiner. Folket satsade på sitt personliga välstånd i stället för att se till nationens bästa. Välstånd är ett problem för oss. Elden försvinner så lätt när vi får det bra materiellt. Receptet mot apati heter nöd för människors räddning! I USA fick vi en kraftfull varning den 11 september 2001. Det blev en milstolpe, men ändå verkar det som om varningen inte tog skruv. Vårt lands högmod har lett till att vi nu planerar ett ännu högre bygge än det raserade World Trade Center i New York! Sveriges kristna behöver sitt eget '11 september': nu måste unga män och kvinnor resa sig upp och säga ifrån: 'Nu räcker det - det måste bli en förändring ...' Gud vill ha profeter som kan visa var skiljelinjerna går mellan helighet och orenhet! Kyrkorna i Sverige är inte utraderade, men om håglösheten fortsätter att grassera så hamnar församlingarna till slut på ruinens brant: Vakna upp och ta kontroll över de onda makterna. Gud har något nytt i beredskap för Sverige, ja för hela Skandinavien! Utlys bön och fasta så att det här budskapet blir början på en förändring. När fastade du senast för ditt land, din församling, ditt äktenskap, dina barn? Låt inte det här budskapet till dig och de kristna i Sverige upplösas i ingenting. Sätt igång förändringsprocessen NU!"
Fakta: Profetior

  Profetia är ett budskap som man upplever sig ha fått av Gud. De handlar ofta om framtiden, men kan också vara en hälsning in i nuet och kan exempelvis röra uppmuntran, hjälp eller varning.

  Gamla testamentet är fyllt av profeter som framför hälsningar. Även Nya testamentet (NT) innehåller profetiska hälsningar och betonar möjligheten att kunna ta emot speciella budskap från Gud, i NT framhålls även att Jesus uppfyller många av Gamla testamentets profetior och förutsägelser om framtiden.