Debatt

Behåll annandag pingst som kristen helgdag!

”Det här är ju er syttende maj” säger en norsk gäst, inte på Svenska Flaggans dag utan på midsommarafton, när fiolerna ljuder i vemodig glädje och det svenska landskapet flödar över av blomning och ”nordic light”. Ja, vi har kanske redan en svensk nationaldag då alla, oavsett religiös och politisk inställning, firar livet, ljuset, blomningen, årstidernas växlingar och den mänskliga gemenskapen.Varför kom aldrig midsommarafton på allvar in i diskussionen om svensk nationaldag? Mångtusenåriga traditioner av firande, långt före kristendomens ankomst till vårt land inordnades under medeltiden i Johannes döparens fest. På midsommardagen firade ”S:t Hansmässa”, och före denna dag pågick dansen, firandet av ljusets överflöd och livets rikedom dagen och natten igenom. Helgen hade kristnats och Johannes döparen fick dela firande med en folklig glädjefest över skapelsens skönhet och rikedom.I november tas steg två i riksdagens beslut om nationaldagen. Regeringens förslag innebär att 6 juni blir allmän helgdag på bekostnad av annandag pingst. En av de tre helger som hela kyrkoåret kretsar kring blir reducerad till endast en söndag i raden av söndagar.I stor entusiasm och enighet beslöt riksdagen redan för några år sedan att 6 juni skulle bli allmän helgdag. Reaktionerna från remissinstanserna hade inte varit odelat positiva och riksdagen tog vid det tillfället bara beslutet att, men inte hur, nationaldagen skulle bli helgdag. Bland annat handlade det om att kyrkorna inte var eniga om en helgdag att ”offra”. En utredning skulle tillsättas för att titta framför allt på kostnaderna, och vilken annan helgdag som skulle få stryka på foten.Har då situationen förändrats nu? Egentligen bara så att kyrkorna i överläggningar i Sveriges Kristna Råd kompromissat sig fram till att om riksdagen beslutar att göra 6 juni till helgdag och att avskaffa en kyrklig helgdag är annandag pingst den minst dåliga.Utgångspunkten har varit att värna kyrkoårets rytm, med de tre grundläggande helgerna jul, påsk och pingst, som framgår i det särskilda yttrande till nationaldagsutredningen, som jag i egenskap av kyrkligt sakkunnig åt utredaren, Anita Gradin, givits möjlighet att avge. Först som sista utväg nämns:Om någon av kyrkoårets helgdagar ändå skulle avskaffas som allmän helgdag, bör i första hand annandag pingst komma i fråga.TCO och LO säger i sina yttranden vad de hela tiden deklarerat, att riksdagens beslut att införa en ny helgdag och att ta bort en gammal är olycklig och onödig.Slutsatser: När nu riksdagen ska ta ett avgörande beslut om nationaldagen kvarstår ett antal viktiga frågor, bland annat:Är beslutet verkligen förankrat hos svenska folket?Leder beslutet till önskade konsekvenser?Besluten i riksdagen hör samman med den goda intentionen att ge Sverige en ”sund” nationaldag. En dag befriad från punschdoftande patriotism från det förra sekelskiftets salonger, och från dagens främlingsfientliga nynationalism. En dag att fira ”det goda svenska”, mottagandet av nya svenskar, glädje över natur, fred och demokratisk gemenskap. Alla dessa intentioner är i sig goda, men räcker 6-junitraditionerna för en helgdag kring detta?Inte är väl svenska folket fyllt av entusiasm över Gustav Vasas intåg i Stockholm, inte ens stockholmarna. För hundra år sedan kanske, med en annan historieskrivning – men nu? Å andra sidan kan man ju alltid, vilken dag på året man än skulle välja, hitta något som hänt just detta datum. Troligen var det också så med 6-junifirandet. Först 6 juni, sedan letade man upp något som hänt just den dagen, som gick att använda som ”nationalmyt”.När 6 juni blir allmän helgdag faller allt firande på skolorna och därmed själva ryggraden i försöken att ge dagen ett positivt innehåll. Att ta ett riksdagsbeslut går ibland alltför snabbt, men att göra en helgdag tar tid. Vill vi ge 6 juni ett verkligt innehåll borde vi snarare undvika att göra dagen till helgdag. Då kunde också svenska folket få behålla sin långa pingsthelg med tusenårig tradition och annandagens tema ”Andens vind över världen” fick fortsätta att vara ett korrektiv till instängd nationalism.Frihet, fred, demokrati och välfärdssamhälle är värda att fira – liksom det nordiska ljuset, och skapelsen. Låt skolorna få fortsätta att bygga goda traditioner kring nationaldagen – en festlig vardag. Och/eller gör en ny allmän nationell helgdag av den midsommarafton som redan finns och är alldeles gratis.
Fler artiklar för dig