30 november 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Maria Nilsson: Var går gränsen för de vita evangelikalerna?

När Bibeln blir ett verktyg för den amerikanska presidentadministrationen för att uppnå politiska syften är det djupt oroväckande, skriver Maria Nilsson (L).

Endast för prenumeranter
Fler artiklar