Debatt

Det ukrainska folket ska inte behöva leva i ruiner

Den svenska regeringen har presenterat viktiga miljarder till Ukraina, både i militärt stöd och i stöd för humanitära insatser och till civilsamhället. Det är bra men långt ifrån tillräckligt, skriver Simona Mohamsson (L) och Jakob Olofsgård (L).

Brutalitet och mänskligt lidande är vad vi har sett som följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det är inte bara det att vi återigen har krig på vår kontinent, det Ryssland nu gör är betydligt grymmare än så. Barn kidnappas och placeras hos ryska familjer, som en del i en större plan att russifiera Ukraina.

Tyvärr tyder mycket på att dessa övergrepp kommer att fortsätta och kriget verkar långt ifrån över. Vi menar att det svenska stödet till Ukraina därför måste öka ytterligare. Sverige och Europa har en roll att agera som den globala frihetens försvarare.

Den svenska regeringen har presenterat viktiga miljarder till Ukraina, både i militärt stöd och i stöd för humanitära insatser och till civilsamhället. Det är bra men långt ifrån tillräckligt. Enligt databasen Ukraine support tracker från Kiel Institute of World Economy hamnar Sverige på plats 14 i stöd till Ukraina per capita.

Trots dagliga ljud från sirener som varnar för raketer måste samhället i övrigt fungera, de ukrainska barnen måste få känna trygghet och få en sysselsättning i den vardag som är i krigets Ukraina.

—  Simona Mohamsson (L) och Jakob Olofsgård (L)

I dagsläget ger både Finland, Norge och Danmark mer stöd per capita; vi är alltså sämst i Norden. Är det inte rimligt att Sverige, som är ett rikt land, ska ha högre ambition än fjortonde plats och sämst i Norden? För oss är det en självklarhet att stödet bör öka och att det ska vara i paritet med situationens allvar.

Det är oerhört viktigt att öka det militära stödet till Ukraina, men även det humanitära stödet, som i dagsläget står för lite mer än 30 procent av det svenska stödet till Ukraina, måste öka. Den ukrainska befolkningen ska inte behöva leva i ruiner. Stöd för att snabbt bygga upp Ukrainas förstörda skolor, bostadskvarter och infrastruktur spelar även det en avgörande roll. Därför måste även stödet för att återuppbygga Ukraina intensifieras.

Stödet till civilsamhället måste öka. Liberalerna har alltid sett civilsamhället som ett tredje rum, och att det är en viktig byggsten i samhällsbygget – detta gäller även i Ukraina. Det lokala civilsamhället är ofta det som är först på plats under kris. Civilsamhället arbetar nära de krisdrabbade människorna, med en ytterst värdefull lokalkännedom.

Och visst är civilsamhället ofta en outnyttjad resurs vid kris, det kan vi se i både Sverige och på andra platser. Dessa goda krafter ser till att situationen för människor underlättas i kris och under krigets svåra stunder. Civilsamhället i Ukraina gör ovärderliga insatser i landet och vi kan se hur hela samhället sluter upp i att försvara landet mot Rysslands hänsynslösa invasion.

Redan i mars förra året presenterade Liberalerna att vi ville se en Ukrainamiljard till civilsamhället och nu vill vi att ett större fokus läggs på liknande insatser.

Trots dagliga ljud från sirener som varnar för raketer måste samhället i övrigt fungera, de ukrainska barnen måste få känna trygghet och få en sysselsättning i den vardag som är i krigets Ukraina. Det gäller såväl i skolor som genom idrottsföreningar och kulturverksamheter.

Vi menar att det är av allra största vikt att den ukrainska befolkningen kan vidhålla en känsla av hopp och inte dras ner i krigets mörker. Av den anledningen måste det humanitära stödet, tillsammans med en kraftig uppbackning av det Ukraina civilsamhället, ske här och nu.

Fler artiklar för dig