Bilda: Vi behöver förändras och utvecklas

Vi bär vår portalparagraf om att vila tryggt i den kristna livsåskådningen i våra hjärtan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Sune Fahlgren framför i en intervju i Dagen den 29 november att Studieförbundet Bilda håller på att tappa sin kraft som idéburen organisation. Den här diskussionen om Bildas innehåll och identitet som vi nu för, anser vi är ett tecken på att det idéburna lever.

Vi är en folkbildningsaktör som vill vandra hand i hand med alla våra 49 medlemsorganisationer – däribland alla de kyrkor i Sverige som står på ortodox, katolsk och frikyrklig grund. Vi bär vår portalparagraf om att vila tryggt i den kristna livsåskådningen i våra hjärtan och vill utmana oss själva och andra om vad det innebär i en ny tid.

Fahlgren delar i artikeln vår hållning att det ideologiska ledarskapet är viktigt för en idéburen organisation. Det gläder oss. Därför menar vi att det är viktigt att det i såväl styrelser som ledningsgrupper på förbundsnivå och i våra sex regioner finns djupa erfarenheter från såväl folkbildning och olika delar av samhället som folkrörelsekunskap och erfarenhet från våra medlemsorganisationers rika inre liv.

I en tid med nya utmaningar behöver nya tankar och kompetenser kring viktiga samhälls- och kulturfrågor brytas för att vara i samklang med vår tid. Därför jobbar vi inom styrelse och ledning tillsammans som ett team där vi kompletterar varandra. Att vi har sex regioner med erfarna styrelser och ledningar är en styrka och berikar vår mångfald. För att ta Bilda och folkbildningen in i framtiden behöver vi ständigt utmana oss själva med medarbetare och ledare som har bred kompetens inom kyrka, kultur och samhälle. Att folk innan de anställts i Bilda bär på olika erfarenheter från yrkeslivet är en stor tillgång och inget problem.

Vi lever glädjande nog i en tid när kyrkor med tusenåriga rötter från Mellanöstern växer i vårt land – och som medlemmar i vårt studieförbund. I mötet med kyrkor som verkat länge i vårt land och med svensk folkbildningstradition uppstår nya och kreativa dialoger om vad tro, tradition och samhällsliv innebär i vår tid. De nära relationerna med kyrkorna är identitetsskapande och 60 procent av verksamheten sker just i samverkan med medlemsorganisationerna. Men Bilda är också en egen folkbildningsaktör med en fri roll som bildningsförbund och anordnare i förhållande till våra medlemsorganisationer.

Vi tror att det bästa sättet att möta segregation och fördomar är att skapa mötesplatser där vi kan låta olika perspektiv och åsikter brytas. Vi tror att Bilda är väl rustat att göra just det. Vi har engagerade och kompetenta medarbetare i hela landet och vi har tack vare våra medlemsorganisationer och samverkansparter fler än 14 000 aktiva ledare i verksamheten.

Vi har ett omfattande folkbildningsarbete i studiecirklar med i dag cirka 100 000 unika deltagare. Just nu pågår en turné i Bildas regi med samtal runt om i landet om tro, vardag och samhälle. Vi kallar den ”Finns det plats för religion och tro i Sverige?". Svenska med sång, ett projekt för språkinlärning och integration genom sång för nyanlända är ett nytt spännande koncept. För ett par veckor sedan arrangerades den första nätverksträffen för ledare. Vi vill att fler körer ska bildas och ge människor möjlighet till utveckling och sammanhang. Vi jobbar just nu med inkluderande möten tillsammans med Pingst. Nyligen genomförde vi en konferensdag för ledare om psykisk ohälsa arrangerad i samverkan med ungdomsförbunden Sveriges Unga Katoliker, Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund och Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet.

För några veckor sedan avgjordes Musikschlaget, den årliga melodifestivalen för musiker med funktionsnedsättningar som arrangeras av personer med funktionsnedsättningar i samarbete med Bilda. Förra året samlade kulturprogrammen totalt fler än 1,9 miljoner deltagare i fler än 34 000 olika arrangemang anordnade av Bilda. Fler än 1 400 band repar hos oss. Vi har 33 egna musikhus, 30 musikhus i samverkan med andra och 298 scener runt om i landet.

Vårt arbete med samhällsintroduktion för nyanlända har burit rik frukt. För att nå en mångfald av människor behöver vi uttrycka oss på ett tillgängligt sätt, så att även människor utan traditioner från svensk folkbildning och folkrörelser känner sig inkluderade. I en digital värld behöver vi utveckla nya mötesplatser. Vi har kompetens för att bidra till ett demokratiskt samhällsbygge.

Bilda är en mötesplats där många blommor blommar. Men folkbildning i vårt nya Sverige gör att vi måste förändras och utvecklas. Därför tackar vi Sune och andra som vill bidra med tankar, idéer och utmaningar för hur vårt folkbildningsarbete ska utformas i en ny tid. Vi hoppas på fortsatta idésamtal kring hur Bilda ska finna vägar in i framtiden.

Studieförbundet Bildas förbundsstyrelse

Per-Inge Lidén, förbundsordförande

Yusuf Aydin

Christer Boström

Ninni Carr

Ulrika Erlandsson

Roland Gustafsson

Katrin Hakopian

Peter Hovlund

Helena Höij

Maria Kabatanya

Lena Malmborg

Lars Söderlund

Studieförbundet Bildas ledningsgrupp genom Åsa Paborn, förbundsrektor

 

Läs också Sune Fahlgren kritiserar studieförbundet Bilda - ”Behöver kristet ledarskap”

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
POLISVÅLDET I USA
Övergrepp i kyrkan
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson