Daniel Alm: Pingst har inget att dölja om Knutby

Ett första steg mot att korrigera följderna av Knutbytragedin är att vara överens om att det är fel att låta den definiera karismatisk kristendom, skriver Daniel Alm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Händelserna i Knutby är det mest tragiska och svåra som hänt i vår rörelse. Jag önskar ingen denna erfarenhet. Pingst har aldrig förnekat kopplingen till församlingen i Knutby och vi har i över 15 år försökt lära oss och dra slutsatser. Vi ser varken bibelsynen eller karismatiken som tragedins främsta orsak. Psykiatrin har mer att säga än teologin, det handlar om individ och grupp, inte folkrörelse. Catia Hultqvist har rätt, när hon skriver i Dagens Nyheter (27/6), att det är gruppdynamiken som är den avgörande faktorn. Religionen är en faktor men inte den avgörande.

Pingströrelsens betoning av de fria församlingarna bärs upp av nära nätverk, ledarskap som tillåts leda, uttrycksfull karismatik och ett värnande av övertygelser. Detta är viktiga delar för vårt uttryck av församlingsdemokrati och allmänt prästadöme, vi söker den balanspunkt där vi törs säga ”vi och den helige Ande har beslutat”. Detta förutsätter transparens och pågående kalibrerande processer. Vi söker ständigt sätt att med bevarad övertygelse tidigt kunna hantera avarter. Var lugna, vi ska fortsätta studera vår relation till krisen i Knutby.

”Uppdrag granskning” sände några sekunder av en timmas intervju med mig. I sin debattartikel avslöjar programledaren Anna Lindman syftet med att ha med mig, hon ville få fram att vår karismatik och teologi var orsaken i Knutby. Dagens ledarsida är inne på samma spår och fokuserar på kollektivet Pingströrelsen. Självklart får man granska och kritisera, vi är alltid öppna för den som vill studera oss. Vi har aldrig belagt någon med munkavle och har inget att dölja. Däremot är tystnadsplikten i själavården absolut och vi vet inte ens vilka som fått själavård av våra själavårdare. Men vad hindrar Knutbyledningen från att göra årsberättelser, ekonomisk redovisning och annan dokumentation tillgänglig för beforskning?

Läs mer Anna Lindman: Vi fick ingen reflektion om karismatiken

 

Många har agerat i Knutby men få har gjort det på mandat från Pingst. Givet Dagens krav på en utredning eller haverikommission uppfattar jag dels en brist på förståelse och kunskap i sakens komplexitet ur vår horisont, dels undrar jag hur trovärdig en egengjord utvärdering skulle vara om den har det uttalade syftet att rentvå oss från sektanklagelser? Föreståndaren för Pingstförsamlingen i Uppsala och jag möter gärna Dagens ledarredaktion för ett samtal om detta.

Dagen är inte längre en renodlad ”pingsttidning”. Med motivet att vara allkristen har jag fått svaret att Dagen inte längre kan stå för tidigare uppfattningar som troendedopet. I Knutbydebatten hade ett stöd för friförsamlingstanken behövts, ser inte Dagen dess värde för att få fler församlingsplanteringar och stödja de existerande frikyrkorna?

Det är ledsamt att Dagens ledarsida under denna debatt inte kunnat ta avstånd från sektanklagelser mot Pingströrelsen eller avfärdat tesen att den påhittade läran om Kristi brud som en person är sprungen ur en biblisk tro. Vad hindrar ledarsidan från entydiga besked?

Joel Halldorf medverkade som expert i dokumentären och efteråt har hans agerande riktat intresset mot vårt sammanhang och vår teologi – inte den isolerade företeelsen. Joel Halldorf har tidigare påpekat att islam inte är ett problem, utan har ett problem med terrorism. Pingströrelsen hade ett problem med Knutby, men vi är inte Knutby. Ändå används tragedin som slagträ för att ifrågasätta vår bibelsyn, församlingssyn och syn på karismatik. Peter Halldorf påstår rent av att vår rörelse avlat Knutby.

Jag behöver fråga Halldorfarna: Är Pingströrelsen, inte pingstväckelsen som fenomen utan våra församlingar, fullvärdiga kyrkor enligt deras teologi eller är vi något annat, ligger vi i deras ögon närmare fundamentalist- och sektanklagelserna?

Läs mer Peter Halldorf: Fundamentalism finns på fler håll än i Knutby

 

Debatten är en del av en större diskussion om troendedopet, den fria församlingen och expansiv kristendom med betoning av Andens frukter, gåvor och tjänster. Allt detta möjliggör vår Jesusfokusering grundad i tilltro till Bibeln. Det är omistliga värden för oss.

Pingst står stadigt i frikyrkorörelsens mylla, vi är en del av samhället och bär ett socialt engagemang. Vi hedrar vårt judiska arv, respekterar de historiska kyrkorna och möts gärna i dialog. Pingströrelsen behöver fördjupning och reflektion men vi är på väg varken till Jerusalem eller till Rom, vi har fullt upp att försöka nå ut till våra grannar med evangeliet.

Om det går snett i en församling, som i Knutby, behövs själavård för den enskilde och en fast hand med transparens och uppföljning i relation till ansvarspersoner. Om kriminella handlingar misstänks eller är uppenbara ska de polisanmälas.

Jag tror att det fanns ärliga, överlåtna kristna i församlingen i Knutby. Deras längtan kränktes av ledarskapets synd med svåra konsekvenser. I efterspelet anar jag att det är de brinnande hjärtana i Knutby men också i våra övriga församlingar, som tagit mest stryk när hängiven kristendom dragits i smutsen. Tillsammans kan vi korrigera det. Ett första steg är att vara överens om att det är fel att låta karismatisk kristendom definieras av Knutbytragedin.

Daniel Alm, föreståndare Pingst – Fria församlingar i samverkan

Dagens ledarredaktion svarar: Vi vill vara ett forum för samtal i svåra frågor

Joel Halldorf svarar: Smärtsamt att min lojalitet ifrågasätts

Läs mer Daniel Alm: Därför har Peter Halldorf fel om Knutby

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (39%)
  • Nej (55%)
  • Vet inte (5%)

418 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner