God jord: Alla borde vara miljövänner!

De globala miljöproblemen visar att det behövs en rörelse som inte anpassar sig till världens materialism, egoism och konsumtionshets utan pekar på en annan väg. En hållbar väg, skriver debattörerna från organisationen God jord.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Alla kristna borde vara miljövänner. Till stöd för den positionen behövs inga avancerade exegetiska utläggningar alls, utan några okontroversiella, allmänkristna principer räcker.

För det första, alla kristna är kallade att vårda och värna skapelsen. ”Gud såg att det var gott”. Redan i bibelns första kapitel blir det tydligt att det Gud skapat är värdefullt och gott. Kort senare i samma bibelbok får människan uppdraget att råda över och ta hand om skapelsen. Här finns alltså en uttrycklig befallning att vi ska vårda Guds goda skapelse.

För det andra, alla kristna är kallade till osjälviska liv där vi sätter andra före oss själva. När Gud har andats liv i människan och ser hur livet kryllar på hans skapelse ser Gud att det var ”mycket gott”. Människan beskrivs som ”skapelsens krona” och själva kärnan i Bibelns budskap är Guds stora kärlek till människan. Jesus exemplifierade denna kärlek bland annat genom att konkret bry sig om våra sociala behov. Han mättade flera tusen för att han var orolig för att de inte skulle orka gå hem. Han uppmanar rika att ge till de fattiga och genomgående i Bibeln betonas vikten av att stå på de svagas sida. De miljöproblem vi ser i dag påverkar och påverkas av oss alla, men i stora drag är det rika länder som orsakar enorma problem som de fattigaste kommer ha svårast att hantera.

Redan i dag skapar miljöproblem av olika slag enormt lidande. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att vart fjärde dödsfall kan tillskrivas olika miljörelaterade problem, såsom förgiftat vatten, dålig luftkvalitet och klimatförändringar. Bibeln uppmuntrar oss att älska och sätta andra före oss själva. Så vill vi visa kärlek mot våra globala medmänniskor måste vi också bry oss om miljöproblem. Vi kristna har ibland hamnat i fällan att vi gör en skiljelinje mellan sociala frågor och miljö-frågor, men hur kan vi bry oss om folks lunghälsa utan att bry oss om luftkvalitet, eller folks tillgång till mat utan att bry oss om varför skördarna gång på gång slår fel?

Vi i God jord – kristna för miljö och rättvisa märker ett stort intresse för de här frågorna och på bara några månader har flera lokalavdelningar startat och vi är över 600 medlemmar i vår Facebookgrupp. Unga människor är med rätta oroliga, vilken värld ska de få ärva? Opinionsundersökningar visar att miljö och klimat är den viktigaste frågan för unga inför höstens riksdagsval.

I grunden är miljöproblemen en fråga om kristna kärnvärden. Kärleken till nästan, förundran och vördnad inför Guds skapelse som vi får låna som hem, osjälviskhet, måttfullhet och gemenskap över kulturella och geografiska gränser.

I dag lever snittsvensken så att det skulle krävas över fyra jordklots resurser om alla skulle leva som oss. Det är oacceptabelt och vi måste omvända oss och hjälpa varandra till hållbara, kärleksfulla liv. De globala miljöproblemen pekar på att det behövs en rörelse som inte anpassar sig till världens materialism, egoism och konsumtionshets utan pekar på en annan väg. En hållbar väg. En smal väg.

Klimatförändringarna har kallats mänsklighetens största utmaning. De utmanar i grunden ett samhälle som är fokuserat på evig tillväxt, självförverkligande och ökad konsumtion. Världen behöver den förvandlande kärlek som ett liv med Jesus i centrum kan bidra med. Och alla vi som har satt Jesus i centrum behöver omfamna utmaningen att bli goda förvaltare av jorden.

Till sist ett citat av mannen som kallades ”USA:s pastor”, Billy Graham: ”Att utrota något som han har skapat är fel. Han har ett syfte för allt … Vi kristna har ett ansvar att ta ledningen i att vårda jorden.”

Johannes Widlund, ordförande, God jord – kristna för miljö och rättvisa

Karin Olofsdotter, vice ordförande

Lennart Renöfält, styrelseledamot

Micael Grenholm, skribent

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (100%)
  • Vet inte (0%)

1 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Ledare
Premium
TORPKONFERENSEN
Premium
Foto: Johannes Ottestig
NYHEMSVECKAN
Nyheter
Foto: Josefin Lilja