”Jesus Kristus lever i evighet”

På grund av att Jesu Kristi korsfästelse, begravning och uppståndelse länkas samman med vårt mänskliga liv får vi vissheten om ett liv efter döden, skriver Emmanuel Luther Ratiq.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Döden är en allmängiltig upplevelse i människans liv. Vi kommer alla, oavsett ras, färg, religion eller kön, att vara med om den. Bibeln, som är Guds felfria och oföränderliga ord, refererar till döden som en oundviklig verklighet för alla människor: "Det är människans lott att en gång dö och sedan dömas" (Hebr 9:27). Koranen, som hävdar att den bekräftar den heliga Skrift (Surah al Ahqaaf, vers 12) eller alktitab, som bokstavligen betyder Bibeln, intygar samma sak (Surah Alrahman 55, vers 26).

Se på människans historia. Ledargestalter, stora män, kungar, krigare och även profeter har spelat sin roll i det här livet. De har alla en gång dött och aldrig uppstått igen. Du kan läsa om dem i vanliga historieböcker och några av dem nämns i Bibeln och Koranen, exempelvis Farao Sisak som levde mer än 3 000 år före Kristus (i Bibeln 2 Mos 5, i Koranen: Surah Alshuaraa 26, vers 26).

Han grundade en ny dynasti, mest känd för sina skrytsamma, arroganta och vanhedrande egenskaper. Arkeologer öppnade för en tid sedan hans grav och hittade endast en torkad mumie. Han har dött och aldrig uppstått igen. Samma sak gäller för alla andra stora män.

Det gäller även de stora profeterna. Man kan börja med den mänskliga rasens urfader Adam, Abraham och fortsätta nedräkningen till alla ledare, kungar, kejsare och profeter, inklusive våra muslimska bröders profet, Muhammed. Alla har blivit offer för döden och aldrig uppstått igen.

Profeten Muhammeds grav byggdes i Medina, i samma kvarter där han dog med sitt huvud i sin älskade hustru Aishahs knä. När Umar, en av hans mest hängivna lärjungar, hörde nyheten om Muhammeds frånfälle, vägrade han tro på den. Han trodde att hans profet skulle återvända från sin död, i en uppenbarelsegestalt. Men Muhammed var oåterkalleligen död, trots att hans kropp låg obegravd under tre dagar i hopp om att han skulle återvända.

Det var inte förrän Abu Bakr, en annan av Muhammeds följeslagare, genom att recitera verser från Koranen skingrade alla tvivel, som profetens döda kropp begravdes. De verser ur Koranen som Abu Bakr citerade är följande: Muhammad är inte mer än en profet bland många andra profeter som före honom har kommit och gått. Om han skulle dö eller dödas, skulle du då förneka din tro?

Kort sagt, varje grav, varje begravningsplats, det må vara en helig plats, en massiv pyramid eller enkel grav, talar om döden. Liemannen kallar på de rika, de fattiga, de svarta och de vita. Det finns ingen skillnad på nationaliteter, färger eller raser. Döden kallar alla till sig, vilket både Bibeln och Koranen bekräftar.

Men å andra sidan vittnar både Bibeln och Koranen om en man som trädde fram vid horisonten för mer än två tusen år sedan, vandrade omkring och gjorde gott (Apg 10:38), gjorde blinda seende, döva hörande, utförde mirakel och till och med uppväckte döda från deras gravar (Surah Al-I-Imran 3, vers 49), mötte motstånd, arresterades, pryglades och till och med korsfästes på begäran av det religiösa prästadömet och, enligt kristen tro och historiska bevis, dog på korset, begravdes under tre dagar och nätter men uppsteg till himlen där han lever i evighet.

Bibeln säger: De har korsfäst härlighetens herre (1 Kor 2:8). Med Paulus ord: Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, han blev begravd och han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna (1 Kor 15:3,4).

Detta är goda nyheter, inte bara för vår personliga frälsning. "Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning" (Rom 10:9–10). Det är också ett svar på hela mänsklighetens stora fråga genom alla tidsåldrar: "Om en människa dör, kommer hon då att leva igen"? På grund av att Jesu Kristi korsfästelse, begravning och uppståndelse länkas samman med vårt mänskliga liv får vi vissheten om ett "liv efter döden".

Det är därför som Paulus skrev till Timoteus: "(Guds nåd) … har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset" (2 Tim 1:10).

Detta är sammanfattningen av hela evangeliet och kristendomens centrala budskap "från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda" (Upp 1:5). Redan i sin mänskliga gestalt helade han de sjuka och uppväckte döda (Luk 7:22, Surah Almaida, vers 110 och Surah Al-I-Imran, vers 49). "Förundra er inte över att stunden kommer då alla som är i gravarna ska höra min röst och komma ut" (Joh 5:28). Även Koranen bekräftar det (Surah Zukhruf, vers 61).

Det är sant: "Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus" (1 Kor 15:22). Han som lever kan ge dig liv. Han själv har sagt: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö" (Joh 11:25–26).

Glad påsk!

Emmanuel Luther Ratiq

MA, journalist och författare till Jesus. Kontakt och konflikt mellan kristna och muslimer.

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren
Corona och äldreboenden
Sexhandel