Knutbys närhet till Livets Ord är obestridlig

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Knutbyförsamlingen ser jag som en misslyckad religiös hybrid med pingströrelsen och Livets Ord som stamarter (Dagen 26 oktober). Robert Ekh protesterar mot bildanvändningen och säger: ”Det har aldrig funnits några kopplingar mellan Livets Ord och Knutby … Före den 10 januari 2004 var Helge Fossmo och Åsa Waldau helt obekanta i våra sammanhang.” (Dagen 2 november).

Som medlem i Pingstkyrkan i Uppsala har jag på nära håll följt Livets Ords verksamhet med dess följdverkningar. Robert Ekhs och min uppfattning om relationen mellan Knutby och Livets Ord stämmer inte alls överens. Därför kan inte båda versionerna samtidigt vara sanna. Han bedömer min version som ytlig, tendentiös och slarvig. Vad är då utmärkande för Ekhs eget debattinlägg?

Först Helge Fossmos påstådda anonymitet. I november 1993 kom en ansökan om vigselrätt till Kammarkollegiet, undertecknad av Ulf Ekman. Efter anmodan kom en kompletterande ansökan undertecknad av Robert Ekh. Trosrörelsens Predikantorganisation åtar sig i sin ansökan bland annat ansvaret för frågor rörande ”förordnandet och entledigandet av vigselförrättare”. I en bilaga nämns namnen på de Livets Ord-församlingar som berörs. En av dessa är församlingen Jaspis, Kristinehamn, där Helge Fossmo var en av de drivande medlemmarna. ”Helt obekant i trosrörelsesammanhang”?

Sedan Åsa Waldaus anonymitet. I ett sommarprogram från Pingstkyrkan i Olofström finns inbjudan att vara med på ett så kallat KickOff-möte. Medverkande: Joakim Lundqvist, Livets Ord, samt Åsa Waldau, Knutby. Stora möten utlovas. Åtminstone läraren vid Livets Ord, Joakim Lundqvist, borde väl ändå ha hört namnet Åsa Waldau före den 10 januari 2004? Nej, säger Robert Ekh – efter grundlig efterforskning? Det namnet har varit ”helt obekant i våra sammanhang.

På Helge Fossmos hemsida har församlingsmedlemmarna i Knutby fått rekommendationen att via Internet söka andlig förkovran på länkar till trosrörelsens huvudfigurer Hagin och Hinn samt Livets Ord och Karisma.

Även känslomässigt tycks Knutbymedlemmarna ha känt sig mest hemmastadda på Livets Ord av de positiva vittnesbörden att döma från och om deras upprepade besök där.

Knutbyförsamlingens trosmässiga och känslomässiga närhet till Livets Ord/Trosrörelsen är obestridlig.

Läs de senaste artiklarna om Knutbysekten

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sambo och giftermål
Sex har en själslig dimension som inte försvann bara för att kyrkans sexualmoral kastades överbord av 1960-talets rebeller. 
Foto: mari lezhava
Foto: mari lezhava