Lars Gunther: Virks kritik av kristen tro inget nytt

Jag uppskattar att Kashif Virk, imam inom ahmadiyya-inriktningen av islam, lämnar den egna planhalvan och söker utmana min tro (16 maj). Min erfarenhet är att utmaningar får tron att växa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ahmadiyya och kristna delar mycket. Militanta muslimer förföljer båda grupperna. Både Virk och jag menar att den bästa tolkningen av den egna tron är kärleksfull och fredlig. I min församling har vi hjälpt en ahmadiyyamuslim under hans asylprocess. Men Virk visar att ömsesidig respekt inte utesluter att man också kan samtala om skillnaderna i tron.

Virk vill att vi teologer ska ifrågasätta den innersta kärnan i kristen tro, Jesu död och uppståndelse. Men han formulerar detta på ett märkligt sätt, som om tanken vore helt ny. Faktum är att alternativa förklaringar fanns redan på första århundradet (se Matt 28:15) och har framförts i riklig mängd sedan 1700-talet. Det finns inget i Virks invändningar mot den traditionella synen på Jesu död och uppståndelse som inte redan sagts, därtill med bättre argument. Det har också bemötts med tydliga och starka argument.

När man lämnar den egna planhalvan och försöker få den andre att läsa sin egen heliga skrift på ett nytt sätt krävs det dock att man tar den på allvar. Virk ogillar sannolikt när kristna slungar lösryckta citat ur Koranen mot honom. Ändå ägnar han sig åt ett märkligt urval av detaljer i Bibeln och en godtycklig tolkning. Det är oklart varför Virk tycks tro att vi kristna ska ignorera stora mängder tydliga texter för att det finns några få otydliga.

Självklart kräver jag inte att Virk ska acceptera tanken på att Bibeln är en inspirerad skrift från Gud, men när han väljer att utgå från Bibeln bör han ta den på något slags allvar. För att en diskussion ska bli fruktbar krävs att man först etablerar gemensamt accepterade premisser att utgå från. Det gör tyvärr inte Virk. Han behöver först förklara sin exegetiska metod och sina urvalskriterier och förklara varför de är lämpliga.

Om Virk vill att vi kristna ska tänka ett varv till om vår tro bör han ställa sig frågan hur en motsvarande utmaning hade sett ut för honom själv. I dagsläget finns det ingen substans att utgå från i samtalet.

När jag argumenterar för Jesu död och uppståndelse med någon som inte delar min tro utgår jag inte från min bibelsyn – den premissen delar vi ju inte. Jag utgår i stället från texterna på samma sätt som en historiker. Då finner vi att Jesu död beskrivs av flera av varandra oberoende källor och att därför ingen seriös historiker ifrågasätter att Jesus dog. Skendödshypotesen är helt enkelt död.

Lars Gunther, ”it-pastorn”, pastor i Hestra Missionsförsamling

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sommarläger
”När vi inte åker iväg till en lägergård långt borta, utan håller oss hemma kan fler barn vara med. Dels blir det ofta billigare att vara hemma, och dels kan barn som bara råkar se att något händer trilla in spontant”, säger Julia Adolfsson på Frälsningsarmén om att arrangera barnläger i coronatider. 
Foto: Marina Lakotka
Foto: Marina Lakotka
Avkragningen i Luleå