Mona Lundin: Inför vitesstraff om barngrupperna är för stora!

Förskolans verksamhet behöver kvalitetssäkras.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Tack Alf Svensson, för din krönika i Dagen den 6 december  ”Frågan som aldrig ställs”. Föräldrarna kan göra en viktig insats för att påverka impulskontrollen hos sitt barn genom att leka med sin ettåring. Det visar studier av samspelet mellan föräldrar och barn. I Nyheter från vetenskapsradion som sändes i P1 våren 2016 kunde man ta del av följande: ”Den här förlängda uppmärksamheten som uppstår när föräldrarna leker med sin ettåring är viktig i utvecklingen av högre kognitiva kunskap- och intellektuella funktioner i hjärnan som bland annat hjälper till att reglera olika typer av impulsbeteende. Dessutom visar man att det sociala samspelet mellan föräldrarna och barnet verkar spela en viktig roll för den här utvecklingen. Studien kan ha betydelse för barnets impulskontroll senare i livet”.

Vad kan vara viktigare än att kunna kontrollera sina handlingar? Den tid som föräldrarna ägnar åt sin ettåring kan vara en förutsättning för att påverka barnets impulskontroll på ett positivt sätt. Att låta barn i ettårsåldern inskolas på förskola bör därför ifrågasättas.

Det är ingen överdrift att påstå att det i många år har pågått en mörkläggning av den forskning som finns inom området, vad som kan utgöra förutsättningar för att förskolan ska vara utvecklande för barnen. 1991 följde forskare vid University of London 1 364 barn i tio olika städer. De som tillbringade mer än 30 timmar i veckan i barnomsorg fick oftare ett aggressivt beteende. Resultatet var detsamma oberoende av barnens bakgrund och situation i övrigt. Det här är exempel på forskning som borde vara underlag för hur förskolan ska utformas.

Aktuell statistik från Skolverket visar att i tre av fyra kommuner är småbarnsgrupperna för stora. Skolverkets riktlinjer för barn 1–3 år är 12 barn och för åldern 4–5 år 15 barn. Det enda sättet att garantera kvaliteten inom förskolans verksamhet är att kommunerna får betala viten om de här gränserna överskrids.

Förskolans verksamhet behöver kvalitetssäkras. Någon form av certifiering behöver därför införas.

Mona Lundin, förskollärare och debattör i barnomsorgsfrågor

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.