Nationen först – religionen sedan

Det är ju i dag mycket som inte kan förenas med våra seder och lagar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vi har under en tid som svenska medborgare fått ta del av när våra politiker arbetat för högtryck för att övertyga så många som möjligt att just deras parti borgar för en ljus framtid.

Man lovar verkligen guld och gröna skogar. Ett tungt ansvar vilar på både politiker och oss vanliga medborgare hur vi lagt vår röst, och det gäller oss alla oavsett vilket parti vi sympatiserar med.

I texten "Det börjar med islamkritik, slutar med sekularism" förekommer ett citat av Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna: Att människor med högre lojalitet till sin religion än mot nationen ska kunna utvisas. Han förklarade vidare att den som låter sin tro på något sätt innebära att den ställer krav på att det svenska samhället ska förändras utifrån vad den tror, inte ska vara en del av det svenska samhället.

Det parti som inte skriver under på detta saknar verklighetsförankring och ansvarskänsla för vårt land och det är svårt att se någon framtid för en sådan nation.

Det är ju i dag mycket som inte kan förenas med våra seder och lagar som har gett oss frihet, välstånd och trygghet.

Tyvärr finns det i dag krafter som vill göra anspråk på detta som vi ser som en självklarhet, men som många länder saknar.

I dag förekommer att de som kommer till vårt land från våld och krig och som konverterar till den kristna tron får leva under hot och fruktan för sina liv, detta är en skamfläck för vårt land. Nyligen rapporterade nyheterna att en kvinna häktats för könsstympning av en flicka i nedre skolåldern.

Det är väl fritt att fördöma dem som vill bevara vårt land med vår frihet, lagar och kultur. Men försök att införa och praktisera andra främmande seder och lagar måste stoppas och lagföras och detta är våra myndigheter skyldiga våra svenska medborgare.

Ty en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus (1 Kor 3:11).

Elan Svensson

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner