Renodlad ateism ger inga svar om döden

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Grekiskans ”atheos”, vårt ateism, betyder ”icke gud”, ”gudlös” och är en bärande åskådning inom Humanisterna. Detta betyder i sin tur ”utan gud” i ett sekulärt offentligt samhällsliv, vilket Humanisterna vill genomföra konsekvent.

Satanistiska samfundet anknyter egendomligt nog till denna åsikt men hyllar en annan (litterär) potentat. Humanisterna samlas kring en idé och har ersatt kristna handlingar (riter) med gudlösa ceremonier. Renodlad ateism har inget sådant. Man kan naturligtvis uppleva stor meningsfullhet inom jordelivets ramar. Om döden har man emellertid inget svar. Existentiella frågor kan därför lämnas öppna.

Kristendomen har en annan infallsvinkel och förkunnar en kärlekens Gud, som genom Jesus Kristus, kommen i världen, ger oss kunskap, vishet och frälsning. Enligt den sekulär-individualistiska uppfattningen – som har blivit något av en statsbärande ideologi – hör sådana tankar hemma helt på det personliga planet. Människan och särskilt ungdomen behöver hopp – och en sådan hoppfullhet kan kristendomen ge.

Rune G Svenson, kyrkoherde emeritus

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Förintelsens minnesdag