Sameh Egyptson: Finns otaliga källor – Ibn Rushd är del av Muslimska brödraskapet

Studieförbundet Ibn Rushd bör avskiljas helt från inflytande och penningkranarna, skriver Sameh Egyptson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Professor Erik Amnå riktar i sin rapport, ”När tilliten prövas” hård kritik mot studieförbundet Ibn Rushd. Rapporten är initierad och beställd av Folkbildningsrådet, efter åratal av kritik mot Ibn Rushd från många olika håll. Amnå påpekar att Ibn Rushd har flera utmaningar framför sig för att lösa den pågående förtroendekrisen. En av de viktigaste är att ”Ibn Rushds politisk-teologiska förankring [...] med ideologisk anknytning till Muslimska Brödraskapet utmanar realismen i den ekumeniska visionen”.

Amnå pekar också på "idémässiga svagheter och direkta felsteg som är problematiska utifrån folkbildningsanslagets syften och villkor".

Den stora bristen i rapporten är att den inte klarlägger Ibn Rushds organisatoriska koppling till Muslimska brödraskapet. Jag överraskades av Amnås felaktiga slutsats: "Däremot menar vi att kritikerna har fel när de därutöver hävdar att det också skulle finnas en direkt organisatorisk koppling till brödraskapet.”

Läs också: Muslimska studieförbundet Ibn Rushd får ris och ros i granskning
 

Under några år har jag samlat primära källor om Muslimska brödraskapet och dess organisationer i Sverige, däribland Ibn Rushd. Källmaterialet är redovisat i min bok Holy White Lies, en bok som Amnå har fått. I boken redovisar jag svenska, engelska och arabiska källor. I mitt arbete att lägga fram bevis för Islamiska förbundet i Sveriges, IFiS, koppling till Muslimska brödraskapet är det en stor fördel att mitt modersmål är arabiska.

Det finns otaliga bekräftade källor på mitt påstående. Jag har bland annat källor från det konstitutionella mötet med ledningen för Muslimska brödraskapet i Sverige, där ledningen närvarade på mötet. I paragraf två står det:

”Islamiska studieförbundet [Ibn Rushd] är en organisatorisk del av Islamiska förbundet i Sverige [IFiS]. Islamiska förbundets rådgivande organet sic! (Shourarådet) är högsta beslutande organ vid tvister inom studieförbundet.”

Shourarådet är alltså högst beslutande organ, och det är samma råd som krävs för att en filial ska få sitt medlemskap godkänt i det Muslimska brödraskapets internationella organisation. Detta enligt organisationens förordning från år 1994 (min översättning):

"Kapitel 5: Villkor för medlemskap i landet i den globala organisationen:

spalt 49:

A - För att en organisation ska antas som medlem i den internationella organisationen [Muslimska brödraskapet] krävs att dess förordning är godkänd av Allmänna vägledningskontoret [i Kairo]. Förordningen ska omfatta åtminstone ett Shouraråd, en styrelse och en generaldirektör.

B - Att filialen antar Brödraskapets läroplan”.

Shourarådet är en hemlig sammanslutning i Sverige och de lämnar inga dokument bakom sig. Bland de tusentals dokument som jag studerat finner jag nästan inget. Mahmoud Aldebe, en av Ibn Rushds grundare och tidigare medlem i Shourarådet, beskriver det som en odemokratisk struktur:

"Det [är] bara medlemmarna som som [sic!] får delta i valet av rådets medlemmar (Shura) och rådet väljer ordförande och han i sin tur väljer sin styrelse. För förbundet förblir islam och demokrati helt nere på det definitionsmässiga planet en omöjlighet.”

Trots en ändring i studieförbundets stadgar finner man inga förändringar i relationerna till nyckelpersoner i Islamiska förbundet. Tvärtom har samarbetet med IFiS fördjupats. Det bevisar bland annat samköpet av den gemensamma kursgården Granheden, som Amnå inte ens nämner i sin rapport. Teman Asabi var ordförande samtidigt som han också var ordförande i IFiS. Teman Asabi var också tidigare ordförande för Ibn Rushd. Detta har Amnå bekräftat i sin rapport.

IFiS är både instiftare av och medlemsorganisation i The Federation of Islamic Organisations in Europe, FIOE. På Muslimska brödraskapets officiella hemsida, IkhwanWiki, beskrivs FIOE som den europeiska grenen av det internationella Muslimska brödraskapet. Chakib Benmakhlouf, en av grundarna till Ibn Rushd, har varit ordförande för IFiS och FIOE.

Ibn Rushd har inte bara nöjt sig med att finanserna IFiS:s konferenser samt bjuda in antidemokratiska, homofobiska, antisemitiska och kvinnofientliga predikanter. Man har också bjudit in toppolitiker i den internationella organisationen. Bland annat Mahmoud Azzat, den högst ansvarige för det Muslimska brödraskapets internationella organisation. Det skedde i december 2012 då Omar Mustafa var ordförande för IFiS och rektor för Ibn Rushd.

Göteborgs kommun tog nyligen det framsynta beslutet att inte längre använda Ibn Rushd som remissinstans för insatser mot rasism 2020–2023. Man får lyfta på hatten för Göteborgs politiker som går i bräschen för att sätta stopp för Ibn Rushds inflytande.

Skattemedel ska inte användas för att göda ett konservativt patriarkat, menar Amnås i sin rapport. Han skriver: ”Ett statligt finansierat studieförbund undviker att hantera värderingsmotsättningar och värdekonflikter som är centrala i en demokratisk samhällsutveckling.” Och där ”makten över verksamheten i långa stycken [är] fördelad inom ett begränsande, mansdominerat nätverk.”

Andra politiker bör följa kollegorna i Göteborg och avskilja Ibn Rushd från inflytande och penningkranarna.

Sameh Egyptson, författare och forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet

Läs också: Vad är Muslimska brödraskapet?

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (96%)
  • Nej (2%)
  • Vet inte (1%)

207 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
HBTQ-frågor i frikyrkan
Nyheter Så jobbar de olika frikyrkosamfunden med bemötandet av homosexuella i sina församlingar.
Foto: TT
Foto: TT
Livsstil Många studenter är på jakt efter både kunskap och ny församling när man börjar plugga in en ny stad.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Foto: ANDERS WIKLUND / TT