Socialt arbete och evangeliet hör ihop

Det glada budskapet innefattar även soppkök, skriver debattörerna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Bengt Fiske skriver i Dagen den 16 november att budskapet Jesus vill att vi ska föra vidare inte handlar om socialpolitik utan om personligt ansvar för sitt eget och de närmstas liv, och att evangeliet ska sättas före soppkök. Det är olyckligt att Fiske gör en sådan åtskillnad mellan dessa två.

Evangeliet om Jesus Kristus gäller varje människa, och att han vill upprättelse till ande, kropp och själ. I början av Apostlagärningarna ser vi hur pingstens budskap både leder till att människor kommer till tro på Jesus och hur detta hörde samman med mat och hjälp till de behövande. När de första diakonerna utses i Apostlagärningarnas sjätte kapitel ser vi hur församlingens tillväxt följer. Evangeliet innefattar även soppkök.

Läs mer: Sätt evangeliet före soppkök

Bengt Fiske skriver att kristnas givande aldrig kan mäta sig med välfärdsstaters. Nog hade det varit fantastiskt om de politiska systemen klarade av att avskaffa nöden i världen, men så är långt ifrån fallet. Väckelsens folk har alltid förstått att evangeliet manar till handling, och att det inte är ”någon annan” som ska lösa problemet – vi har ansvar för våra medmänniskor.

Ett nytestamentligt mönster är att tro och gärningar går hand i hand. ”Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ’Gå i frid, håll er varma och ät er mätta’, men inte ger dem vad kroppen behöver?” (Jak 2:15–16). Jakob talar inte om andlig nöd – utan om högst materiella saker som mat och kläder.

Vi ser samma mönster i evangelierna. När Sackaios får möta Jesus är hans omedelbara respons att ge till de fattiga. Sackaios omvändelse är från den egna rikedomen – till generositet och hjälp till de fattiga.

Vi vill ställa oss bakom denna nytestamentliga princip, från Johannes döparen, till breven och in i vår tids väckelserörelser, där nödhjälp och arbete bland samhällets minsta ofta har lett till att människor fått lära känna Jesus – och i sin tur gett vidare vad de fått, både materiellt och andligt.

Låt oss göra mer för att bekämpa fattigdom och misär, oavsett om den är andlig eller materiell. Låt oss se att evangelisation och socialt ansvarstagande är en helhet – och låt oss hålla ihop hela evangeliet!

Emma Andersson, Erika Stacke, skribenter för Hela Pingsten

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå