Tacka Gud för Steen och Grimmark!

Efter en juridisk resa som pågått sedan 2013 har de båda barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen nu nått vägs ände.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Europadomstolen, som sista instans, avslog deras begäran om samvetsfrihet enligt Dagen 17/3. En lång kamp för samvetsfrihet och de ofödda barnens rätt till liv är därmed avslutad. Ansvaret vilar tungt över tingsrätterna, Arbetsdomstolen och Europadomstolen som dömt i dessa fall. Sverige som nation får nu ta konsekvenserna av den abortpolitik som man bedriver sedan många år tillbaka. Vilken tillgång för Sverige om alla dessa som blev utsatta för abort hade fått födas. Barn, ungdom och medelålders som om de fått leva skulle ha varit vårt lands framtid.

Vi läser i 2 Mosebok, kapitel 1 om två modiga och djärva barnmorskor vid namn Sifra och Pua. Kung Farao befallde dem att döda alla gossebarn men de åtlydde inte Farao. De blev kallade till Farao en gång till utan att de lydde honom. Gud välsignade dessa kvinnor och deras familjer. Farao tröttnade till sist på dem och befallde att alla nyfödda gossebarn skulle kastas i Nilfloden. Och här börjar berättelsen om Moses underbara räddning ur vattnet.

Vi ska vara tacksamma till Gud för Ellinor Grimmark och Linda Steen och deras juridiska ombud som bistått dem i deras långa kamp för de ofödda barnens rätt att få leva. Tack för vad ni gjort och må Gud rikligen löna och välsigna er alla.

Efraim Olsson, Jönköping

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sambo och giftermål
Sex har en själslig dimension som inte försvann bara för att kyrkans sexualmoral kastades överbord av 1960-talets rebeller. 
Foto: mari lezhava
Foto: mari lezhava