Uppdrag granskning: Vi förvanskar inte problemen på Karolinska

Uppdrag granskning och den anmälande läkaren och Aktionsgruppen har väldigt olika syn på vad som är fakta, skriver Ulf Johansson med flera.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Aktionsgruppen mot antisemitism och rasism vid Karolinska universitetssjukhuset påstår att vi förfalskar, förminskar och förvanskar i vårt reportage. Det är inte sant. Vi redovisar exempelvis tydligt, tvärtemot vad Aktionsgruppen hävdar, att vi pratat även med de två andra judiska läkarna som i medierapporteringen och aktionsgruppens citat inkluderats i standardfrasen ”flera läkare”. Vi redovisar också att vi inte erhållit någon dokumentation från dem som motsäger slutsatserna i utredningen. Och vi förtiger inte Svenska kommittén mot antisemitisms (SKMA) slutsats vad gäller den externa utredningen. ”Svenska Kommittén mot antisemitism menar att utredningen inte helt lyckats utesluta att det förekommit diskriminering på antisemitisk grund.”

Vi berättar också om den anmälande läkarens inställning till utredningen ”Den anmälande läkaren accepterar inte utredningens slutsatser och kräver att den ska göras om. Han säger att han till exempel bara anmält två av sina chefer.”

Den ena är Inti Peredo för antisemitism och den andra var en kollega som trakasserade kvinnliga kolleger.

Läs mer | "Uppdrag granskning extremvinklar om antisemitism"

 

Nu kan man möjligen diskutera definitionen av ordet ”anmäla”. Ifall vi med detta menar att fylla i ett för ändamålet avsett formulär så är väl inte ens Inti Peredo att anses som anmäld. Om vi däremot, vilken den anmälande läkaren konsekvent tycks ha gjort, med anmäla menar att påtala ett missförhållande för en chef eller annan relevant instans, så blir det uppenbart att påståendet är helt felaktigt.

Förutom de två anmälningarna som här listats så har han även anmält en sektionsansvarig på en av sektionerna vid neurokirurgen, hösten 2016. Det var ju det som var själva ingångsvärdet i den utredning som senare ledde till att han blev omplacerad. Han har också anmält den chef som efterträdde Inti Peredo och åtminstone en av sina nuvarande chefer. Då är vi uppe i fem. Därtill riktade han allvarliga anklagelser mot åtminstone en av sina båda forskningshandledare, en konflikt som arbetsgivaren fick gå in och hantera. Är en forskningshandledare att betrakta som en överordnad? Kan man kalla det för en anmälan? Den externa utredningen gjorde det i vart fall.

Uppdrag granskning måste bygga hela granskningen på fakta och där har vi och den anmälande läkaren och Aktionsgruppen mot antisemitism och rasism vid Karolinska universitetssjukhuset väldigt olika syn på vad som är fakta. För oss är det antingen skriftlig eller inspelad dokumentation, eller två av varandra oberoende muntliga källor som gäller. För den anmälande läkaren likväl som för Aktionsgruppen verkar det vara gott nog att någon berättar vad någon annan sagt eller gjort. Vi kan inte arbeta så.

Läs mer | Svidande kritik mot Uppdrag gransknings program om antisemitism på Karolinska

 

Som stomme i vår research har vi en tidslinje från 2000, då den anmälande läkaren kommer till Sverige på besök, fram till oktober 2019, med över 100 olika händelser som i olika hög utsträckning har relevans för att förstå händelseförloppet. Sammanställningen bygger på flera månader av research och bakgrundssamtal med många olika typer av källor, även sådana som i andra sammanhang haft kontakt med den anmälande läkaren och Inti Peredo, till exempel kollegor och forskare vid andra sjukhus och institutioner, och den internationella samarbetsorganisation där den anmälande läkaren ingått i styrelsen. Allt för att få en så pass heltäckande och mångbottnad bild som möjligt.

Vi delar inte heller uppfattningen att författaren och journalisten Göran Rosenberg bagatelliserar de fyra bilder som Inti Peredo delat på Facebook.

En av bilderna beskriver han i reportaget som mycket problematisk, men till skillnad från de tre organisationer som den anmälande läkaren konsulterat bedömer han bilderna i sitt sammanhang, för att bättre kunna förstå budskapet. Vi redovisar också att andra bedömt åtminstone två av bilderna som antisemitiska.

Läs mer | Krismöten på Karolinska om antisemitism

 

Aktionsgruppen beskriver UG:s rapportering som ensidig, men tycks inte ha haft några problem med att själva bidra till och spä på den ensidighet som präglat drevet mot Inti Peredo det senaste året. Inte minst genom att konsekvent använder termen ”förövare”. Med vilken rätt och på vilka grunder kallar aktionsgruppen Inti Peredo för förövare?

Genom att redovisa statistik över hur många läkare på neurokirurgen som ansåg sig utsatta för kränkande särbehandling och mobbning (5 av 19 svarande enligt enkätsvaren från 2015) verkar aktionsgruppen insinuera att vi inte tycker det skulle vara viktigt med nolltolerans mot trakasserier inom vården. Ingenting kunde vara oss mer främmande och det vet alla som följt våra granskningar genom åren.

Vi menar att vi med vår granskning visat på farorna med att ensidigt upprepa påståenden utan att ha kontrollerat dem. Vi har också visat hur dessa upprepningar, inte minst i medierna, till slut blir till ”sanningar” som i princip blir omöjliga för en enskild att motbevisa.

Ulf Johansson, ansvarig utgivare SVT Uppdrag granskning

Sophia Djiobaridis, producent och reporter SVT Uppdrag granskning

Per Shapiro, reporter SVT Uppdrag granskning

Läs mer om antisemitismen i Sverige

Alla tidigare artiklar

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå