Vittna om Gud i klimatdemonstrationen

Fredagen den 29 november är det återigen dags för en global strejk för klimatet i samband med FN:s klimattoppmöte i Madrid.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

För oss är det självklart att vi kristna ska vara där för att både vara en drivande kraft i klimatomställningen och för att sprida Guds kärlek till människorna. Därför vill vi uppmana kristna att gå ut på gatorna och delta i strejken.

Kristet engagemang i samhällsfrågor är inget nytt. Tänk bara på kampen mot slaveriet eller medborgarrättsrörelsen i USA. När väckelsen drog fram på 1800-talet var det naturligt att också arbeta för nykterhet; en tradition som också har mynnat ut i framgångsrika behandlingsarbeten. När arbetarna i Norrland kämpade för sina rättigheter i början av 1900-talet kunde man samlas till bön och psalmsång i bönhuset innan man gick ut för att demonstrera.

I dag har vi en ny folkrörelse. Inte minst den unga generationen vill att vi vaknar upp inför klimathotet. För oss som kristna är frågan extra aktuell. Det handlar inte bara om självbevarelsedrift utan också om att värna Guds skapelse och alla våra medmänniskor som redan drabbas hårt av klimatförändringarna.

”Fridays for Future” är en global rörelse, som vuxit explosionsartat sedan starten hösten 2018. Målet med strejkerna är att få politiker att ta ansvar för att Parisavtalet följs och på så vis hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader. För detta strejkar tusentals ungdomar världen över varje fredag, men vid de globala strejkerna bjuder man särskilt in vuxna att vara med och delta. Vid den senaste globala strejken deltog över fyra miljoner människor i 150 länder.

När så många människor möts för att ställa krav och öppna för svåra och stora frågor är det självklart för oss att kyrkan ska vara där. Inte endast för att frågorna är viktiga, utan för att vi som kristna har unika bidrag att komma med i miljörörelsen. Klimatstrejkerna kan vara en plats där vi möter människor, kan tala om vår tro och visa på vår kärlek till Gud och hans skapelse. I sammanhang präglade av rädsla och oro kan vi, trots de alarmerande rapporterna, tala om hopp och förtröstan. I sammanhang där tendenser av oförlåtelse och skuldbeläggande kan finnas kan vi tala om förlåtelse och omvändelse. I sammanhang där det kan tyckas som att det vi måste göra är omöjligt kan vi tala om en Gud för vilken det omöjliga är möjligt.

Därför vill vi uppmana kristna att gå ut och demonstrera på fredag. Inte i rädsla och panik utan med hopp och tillförsikt och drivna av kärlek både till skapelsen och till våra medmänniskor.

Bo Olsson, medlem i God jord Kristianstad

Carl Emme, medlem i God jord Göteborg

Elisabeth Wagersten, medlem i God jord Göteborg

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå