19 oktober 2021

En tidning på kristen grundDokument

Svensk sjuksköterska: Jag slapp närvara vid aborter

Samvetsfrihet har de senaste åren varit ett omdiskuterat ämne, och två barnmorskor har drivit frågan till Europadomstolen eftersom de inte vill medverka vid aborter. Samtidigt finns det vårdpersonal som i det tysta haft uppgörelser med sina chefer och på så sätt haft samvetsfrihet. Här är en Emelie Steens berättelse.

Emelie Steen jobbade som narkossköterska i åtta år.
Endast för prenumeranter
Jacob Zetterman

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar