Är islamisering ett hot mot Sverige?

Kommer korset i den svenska fanan att omformas till en halvmåne? Enligt forskningsinstitutet PEW kan det år 2050, med hög invandring, finnas nästan 4,5 miljoner muslimer i Sverige. Men många forskare ger en annan bild av utvecklingen, och de ser rädslan för muslimer som den stora faran.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!