Het debatt om barnmorskors rätt att avstå abort

Nej till samvetsfrihet lyder slagordet från nästan alla politiska läger. Men faktum är samvetsfrihet har funnits under lång tid inom svensk sjukvård, och det finns än i dag, vilket berättelserna i Dagen visar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Det är ingen mänsklig rättighet att bli barnmorska. Den som följer debatten om samvetsfrihet känner igen formuleringen som går ut på att om du är barnmorska och inte är villig att utföra aborter bör du söka dig till ett annat yrke.

Samtidigt har det under lång tid funnits barnmorskor, och även annan vårdpersonal som jobbar med aborter, som haft samvetsfrihet. Inte skriftligt, men i samarbete med sina chefer har de hittat ett sätt att i praktiken vara befriade från att jobba med aborter.

I det här dokumentet har du mött fyra av dem, en narkosläkare som inte behöver medverka i samband med aborter, två barnmorskor som under lång tid haft en liknande överenskommelse samt en narkos­sköterska som i åtta års tid hade en uppgörelse där hon slapp en arbetsuppgift hon var ytterst obekväm med.

Samtliga uppger att deras chefer och kollegor varit införstådda med uppgörelsen.

Men när samvetsfrihet blev en het politisk potatis för fyra år sedan handlade det inte om att låta barnmorskor göra upp schematiden med sina chefer på det här sättet.

De två rättsfall som blivit nationellt omdebatterade handlar om att tillämpa samvetsfrihet i Sverige, alltså att vårdpersonal helt öppet ska kunna begära att få slippa vara med vid aborter, och ha lagligt stöd för det.

Det är juristen Ruth Nordström med kollegor som drivit fallen, som numera är uppe i Europadomstolen.

Om inte ni lyft fallen, vad hade hänt?

– Det måste varje sjukhus svara på. Men det systemet som har varit är väldigt osäkert för den enskilde. Ellinor Grimmarks tilltänkta arbetsgivare sa exempelvis till henne att om hon hade skött det här tyst och snyggt hade hon kunnat arbeta hos dem och få ha samvetsfrihet.

Finns det de som sköter det tyst och snyggt?

– Jag hoppas att det finns barnmorskor som har den rättigheten. Men jag hoppas också att de kan få en skriftlig överenskommelse, annars blir det så rättsosäkert. För tänk om det visar sig att nästa chef inte är lika ”snäll”.

– Man ska inte vara hänvisad till godheten eller hänsynen för mänskliga rättigheter hos respektive chef. Det måste finnas en trygghet och säkerhet för den enskilde.

Man ska inte vara hänvisad till godheten eller hänsynen för mänskliga rättigheter hos respektive chef.

Ruth Nordström
 

När de båda barnmorskornas rättsfall blev kända blev också samvetsfrihet en omdebatterad samhällsfråga, och politiker stod på rad för att fördöma företeelsen. Även på sjukhus drogs tumskruvarna åt, vilket exempelvis en av barnmorskorna vi intervjuat kan vittna om, då sjukhuset tog fram en policy som förbjöd samvetsfrihet på grund av henne.

Kan det vara så att ert arbete att få till en samvetsklausul i själva verket gjort att det blivit svårare att få samvetsfrihet för verksamma barnmorskor?

– Nej, men det är ungefär så vissa debattörer vill att det ska framstå, svarar Ruth Nordström.

Däremot säger hon att efter de uppmärksammade fallen gick de fackförbund som arbetar för barnmorskor ut i media, tillsammans med SKL och ledande politiker, och tog tydligt avstånd från samvetsfrihet.

Delar inte bilden

I rättegångarna om barnmorskor som inte vill medverka till aborter har Sophie Thörne från Sveriges kommuner och landsting, SKL, företrätt de berörda landstingen, och har där träffat flera av dem som Dagen intervjuat då de framträtt som vittnen.

Hon säger att hon inte kan tvivla på deras berättelser, men vill inte beskriva deras uppgörelser med arbetsgivaren som ”att de beviljats samvetsfrihet”.

– Den bilden delar inte landstingen, deras arbetsgivare, säger hon.

Läs mer: Så blir Grimmark ett fall för Europadomstolen

 

Det har varit möjligt att i vissa fall via en överenskommelse kunna undvika aborter, men här är varje fall unikt och har hanterats på olika sätt.

Sophie Thörne har själv frågat landstingen hur det fungerar att ha personer som inte vill utföra vissa arbetsuppgifter, och svaret är att det inte fungerar.

Artfrämmande sätt

– Att i arbetslivet söka och få ett jobb, men begära att då vill jag inte göra arbetsuppgifterna A, B och C är ett väldigt artfrämmande sätt, säger hon.

Sophie Thörne menar också att i de här fallen har de berörda satt sig själva i fokus, då den egentligen borde ligga på patienterna och den vård som ska bedrivas.

Går det att bli barnmorska i dag och inte medverka vid aborter?

– Du kan inte skolka från avsnittet om aborter och bli legitimerad barnmorska.

– Och om du vid en anställning signalerar att du inte är beredd att utföra alla delar av jobbet är det inte märkligt om arbetsgivaren säger nej.

Läs mer: Barnmorska: Klimatet har hårdnat för barnmorskor

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar