Jimmie Åkesson: Gud är en uppsättning normer och värderingar

Det var bättre förr. Statskyrka och folkhem är saker som Sverigedemokraterna gärna vill ha tillbaka.Dagen mötte Jimmie Åkesson som förklarade hur han vill minska invandringen till Sverige. Han pratade gärna kristendom, men inte så mycket personlig tro.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!