Så blir Grimmark ett fall för Europadomstolen

Det är fyra år sedan frågan om samvetsfrihet blev en het fråga i Sverige, då barnmorskan Ellinor Grimmark gjorde en DO-anmälan. Efter många turer är fallet uppe i Europadomstolen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

När kommer barnmorskornas fall att tas upp i Europadomstolen? Varje vecka får Ruth Nordström den frågan från medierna. Hon är juridiskt ombud till såväl Ellinor Grimmark som Linda Steen, de två barnmorskorna som blivit rikskända på grund av sin inställning till aborter.

Den 14 juni förra året lämnade de in sitt klagomål till Europadomstolen och beskedet var då att domstolen troligtvis inom ett år skulle meddela om målet tas upp eller inte.

Europadomstolen har inget krav på sig att ta sig an alla fall som anmäls, men Ruth Nordström räknar med att det blir så i det här fallet. Frågan är då på vilket sätt.

Hon säger till Dagen att nästa steg troligtvis är att domstolen kommer att vända sig till den svenska regeringen med ett antal frågor, vilket blir starten på kommuniceringen av målet.

– När det sker kommer vi också att begära en muntlig förhandling, vilket är väldigt ovanligt att Europadomstolen beviljar. Vi har också begärt att de båda målen, Ellinor Grimmarks och Linda Steens, slås ihop, säger Ruth Nordström.

Om Europadomstolen tar upp fallet kan det dröja flera år innan man gått i mål och en dom faller.

Stort prejudikatvärde

Att de två barnmorskornas önskan om samvetsfrihet kan tas upp i Europadomstolen beror på att alla juridiska vägar i Sverige är uttömda. Ellinor Grimmark började med en DO-anmälan 2014, som sedan följdes med rättegångar i tingsrätt samt Arbetsdomstolen. Linda Steens fall har prövats i tingsrätten.

Läs mer: Ellinor Grimmark: Ville slippa medverka vid aborter men blev hatad

 

Enligt Ruth Nordström har frågan ett stort prejudikatvärde eftersom det inte finns något liknande mål på det här området tidigare i Europa. Europadomstolen har prövat ett ärende om möjligheten att få abortingrepp utfört i Polen. I det ärendet kom frågan om samvetsfrihet upp, där Europadomstolen slog fast att ett land måste balansera både tillgång till abort enligt nationell lagstiftning samt sjukvårdspersonals rätt till samvetsfrihet i Polen. Detta fall handlade om ett ärende i ett land som har en restriktiv abortlagstiftning. Sverige däremot har en liberal abortlagstiftning, där samvetsfrihet inte prövats på det sättet som barnmorskorna driver.

Arbetar i Norge

De flesta länder i Europa har i dag lagstadgad rätt till samvetsfrihet, inklusive länder som Norge och Danmark som ligger geografiskt och kulturellt nära Sverige. De som förespråkar samvetsfrihet tycker att blicken ska riktas dit. De båda barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen har också sökt sig dit, och båda jobbar i dag som barnmorskor i Norge och har lagstadgad samvetsfrihet.

Kritikerna mot samvetsfrihet lyfter oftare fram länder där samvetsfrihet är så pass utbrett att det i stället blir svårt att hitta någon som är villig att genomföra en abort. De menar att aborträtten urholkas med hjälp av samvetsfrihet. Italien brukar ofta omnämnas som ett sådant exempel. Tidigare har Europarådet kritiserat landet för att de bryter mot rätten till vård, då 75 procent av alla gynekologer vägrar att utföra aborter med hänvisning till sitt samvete.

Läs också: Läkare slipper medverka vid aborter – men kan inte berätta om det

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar