Svensk sjuksköterska: Jag slapp närvara vid aborter

Samvetsfrihet har de senaste åren varit ett omdiskuterat ämne, och två barnmorskor har drivit frågan till Europadomstolen eftersom de inte vill medverka vid aborter. Samtidigt finns det vårdpersonal som i det tysta haft uppgörelser med sina chefer och på så sätt haft samvetsfrihet. Här är en Emelie Steens berättelse.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Sjuksköterskan Emelie Steen berättar: 

Jag har jobbat som narkossköterska i tio år med samvetsfrihet. Jobbet innebär att ansvara för sövning under operation vilket möjliggör ingrepp som till exempel abort. Men jag behövde inte vara med vid sådana fall.

På min arbetsplats var det bara jag som ville ha samvetsfrihet. Det har inte varit några problem eftersom jag har haft förstående chefer. 

Det hela gick till så att vi hade en muntlig uppgörelse, vilket skedde i samarbete med två chefer. När jag började som narkossköterska sa jag att jag inte kunde jobba med aborter. Då sa min chef att vi kunde lösa det så långt det var möjligt. Så var det även med nästa chef, det hade fungerat tidigare och därför blev det inga problem. Vi nämnde inte ordet samvetsfrihet utan jag hade bara sagt att jag inte ville närvara vid aborter. 

Var det aborter inplanerade så fick jag vara på en annan sal med andra operationer.

 

Vi kunde lösa det med bra planering. Var det aborter inplanerade så fick jag vara på en annan sal med andra operationer. Det var bara vid ett tillfälle under mina åtta år som det blev problematiskt för mig, men vid det tillfället blev jag avlöst av en kollega. 

Läs också: Läkare slipper medverka vid aborter – men kan inte berätta om det
 

Jag vet inte om fler narkossköterskor har det som jag. Men samvetsfrihet verkar vara en mycket större fråga när det gäller barnmorskor. Det är där det har aktualiserats, det verkar vara mer känsligt när det gäller barnmorskor.

Min egen inställning är att livet startar vid befruktningen, och det bygger jag på mina kristna värderingar. Under min utbildning var jag med vid abort och det ville jag inte vara med om igen. Jag tror att barnmorskorna deltar mer aktivt vid aborter, min roll skulle vara att möjliggöra ingreppet och det önskade jag inte göra.

För ungefär ett år sedan avslutade jag min tjänst där jag hade samvetsfrihet och nu jobbar jag i stället på en ryggkirurgisk klinik. Anledningen att jag bytte jobb hade inget med frågan om aborter eller samvetsfrihet att göra.

Läs också: Tidigare barnmorska: Flera kollegor var aldrig med vid en abort

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar