Fler kristna friskolor i våra grannländer

Rädslan för religion i skolan är inte lika stor i övriga Europa som i Sverige. Det vanligaste är att kyrkor och moskéer står för religionsundervisningen även i de statliga skolorna, exempelvis i Tyskland och Finland.I Nederländerna drivs drygt hälften av alla skolor av kristna huvudmän.I Sverige vill socialdemokraterna samtidigt förbjuda alla religiösa inslag – och ifrågasätter de konfessionella friskolorna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I Sverige rasar debatten om religion i skolan just nu – trots att antalet kristna och muslimska friskolor är få. Lyfter vi blicken ut över Europa är det ett betydligt mer avslappnat förhållande till att främst släppa in kristna röster i skolutbildningen, även om det också här hörs invändningar från ”sekularismens apostlar” och vänsterpolitiker på sina håll.

Fristående konfessionella friskolor är tillåtna i alla europeiska länder som har skrivit under Europakonventionen, vilket är alla utom Vitryssland. På många håll har kristna och judiska skolor mycket goda studieresultat.

Samtidigt saknar de fristående skolorna i ett flertal europeiska länder offentlig finansiering och betalas i stället genom elevavgifter.

Sticker ut gör Nederländerna, där hela 60 procent av landets skolor är protestantiska eller katolska fristående skolor, dessutom bidragsberättigade med samma statliga ekonomiska stöd som övriga skolor. Detta i ett land som i ganska mycket liknar Sverige (se artikel intill).

I England är en tredjedel av landets statligt finansierade skolor fristående religiösa utbildningar. Till antalet handlar det om 6 800 skolor med 1,9 miljoner elever (att jämföra med Sveriges 55 religiösa friskolor). Närmare 70 procent av dem drivs av Anglikanska kyrkan och övriga är katolska. Men där finns också ett fåtal judiska och muslimska samt någon hinduisk skola.

I Norden har både Danmark och Norge fler religiösa friskolor än Sverige, trots att befolkningen bara är hälften så stor (se tabell). Relativt vanligt är det med katolska skolor i Sydeuropa.

I Tyskland riskerar de religiösa skolorna att mista sitt tillstånd om det konfessionella inte genomsyrar läroplatsen tydligt nog. Skolorna är skyldiga att låta hela undervisningen präglas av den kristna bekännelsen. Myndigheterna lägger sitt krut på att skolorna verkligen ska skilja sig från övrigt skolväsende, uppger de tyska evangeliska skolornas samarbetsorgan VEBS.

I skollagarna i många delstater regleras att utbildnings- och fostransansvaret ska ske i ”ansvar inför Gud”. Skollagen för delstaten Nordrhein-Westfalen skriver exempelvis i §2, punkt 2: ”Vördnad för Gud, respekt för människovärdet och beredskap för samhällsengagemang är det primära syftet med utbildningen.”

En erfarenhet från Frankrike är att de katolska fristående skolorna är mycket bättre på att ta emot muslimska elever än de statliga skolorna, som i Frankrike inte har någon religionsundervisning alls. Eleverna får fortsätta vara muslimer i de kristna skolorna. I Frankrikes 8 800 katolska skolor beräknas tio procent av de två miljoner eleverna (siffror från 2008) vara muslimer, rapporterar New York Times.

Muslimska fristående skolor finns även i länder som Österrike, Tyskland och Holland.

Också i vanliga statligt eller kommunalt drivna skolor i övriga Europa är förhållandet till tro och religion annorlunda än i Sverige på de flesta håll. I det stora EU-landet Tyskland finns en konfessionell religionsundervisning där eleverna delas upp utifrån religionstillhörighet. Företrädare för katoliker, protestanter och muslimer undervisar sedan sina respektive grupper. För den som inte är intresserad av kristen eller muslimsk tro finns i stället en icke-konfessionell etik-undervisning att välja på.

Systemet med konfessionell religionsundervisning i de offentligt drivna skolorna finns också i exempelvis Österrike, Belgien, Finland, Spanien och Italien.

Karin Kittelmann Flensner, gymnasielärare och universitetsadjunkt som forskat kring religionsämnet, uppger att den gemensamma icke-konfessionella religionsundervisning vi har i Sverige också återfinns i Norge, England, Wales och Schweiz.

En sista och tredje modell i Europa är att religionsundervisning saknas helt i det offentliga skolväsendet. Frankrike är det tydligaste exemplet på detta. För att kunna hålla stat och religion åtskilda erbjuds i stället frivillig religionsundervisning kopplat till religiösa organisationer.

Sammanfattningsvis: Synen på religion i grund- och gymnasieskolan är på många håll i Europa annorlunda än i Sverige. Rädslan för det konfessionella, och för att välkomna trossamfunden in i skolorna, är betydligt mindre utbredd. Mycket tyder på att vi i Sverige är okunniga om detta. Och kanske är just den okunskapen en faktor när rädsla för religion i skolan nu visar nya dimensioner i svensk politisk debatt.

Kommentar: Dagens Thomas Österberg om konfessionella friskolor i Europa

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar