Herre – förbarma dig över Syrien

Många av oss känner maktlöshet inför det som händer i vår omvärld och inte minst i Syrien. Ett redskap som vi som kristna har i tillägg till praktisk hjälp är bönen. Vi tror att bönens kraft är stor och den är ett erkännande­ av att vi behöver hjälp. Därför bjuder vi på Dagen in den som vill att delta i vår gemensamma bön för Syrien. Den finns på svenska och på arabiska.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Läs bönen på arabiska.

Herre, Du som också bär namnet Fridsfursten, beskydda­ ditt folk, de värnlösa och behövande – i hela världen.

Herre, du som själv varit på flykt undan lidande och förtryck­, förbarma dig särskilt över Syriens folk just nu.

Fader, du ser dem som lider i krigets vedermödor och förskräckelse­, du som är allsmäktig, vi ber att du ska gripa in.

Jesus Kristus, var nära de mödrar som sett sitt barn dö i rasmassorna efter flygangrepp och bomber.

Kom med din kraft till de fäder som förlorat sina familjer i krigets avgrund.

Herre, vi gråter när vi tänker på de barn som mist sina föräldrar­ och ber dig, ta hand om dem. Var en fader och en moder för alla de barn som mist sina kära. Gud, grip in i den humanitära katastrof där människor inte har mat och vatten för dagen.

Var nära dem som förlorat allt. Gud förbarma dig.

Vi ropar till dig om att nödhjälpen ska nå fram till de mest drabbade. Vi bönfaller dig om att rättvisa och kärlek ska gälla för alla människor i Syrien. Vi ber särskilt för alla dem som får lida, fly och dödas för sin tros skull

Vi ber för alla som kan göra skillnad och stifta fred att de ska göra sitt yttersta.

Låt din fred och försoning komma till Syrien och Mellanöstern­.

I denna tid ber vi också särskilt för dem som är på flykt från Syrien och nu bor i läger, kyrkor och hem över hela regionen­ och Europa. Vaka över dem.

Ge mod och vishet till alla som ska välkomna dem och hitta­ sätt att ge dem skydd.

Stärk vår tro så att vi ser med kärlek och respekt på varje medmänniska. Rör vid alla människors hjärtan så att vi förmår och vill erbjuda hjälp till dem som är i nöd.

Vi ber med fridens och fredens längtan i Jesu Kristi namn.

Utskriftsversion av bönen på svenska

Läs mer:

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.