I Nederländerna är majoriteten av skolorna kristna

I Nederländerna är 60 procent av landets skolor kristna. Det innebär 4 000 protestantiska och katolska skolor med totalt 1,2 miljoner elever.– Många kända politiker och vetenskapsmän är utbildade i de kristna skolorna, säger Robbert Jan de Vries, som företräder skolorna i paraplyorganisationen Verus.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

De fristående skolorna i Nederländerna har en ekonomiskt gynnad situation jämfört med många andra länder i Europa. I år är det 100 år sedan de nederländska myndigheterna började finansiera de kristna skolorna fullt ut, på samma sätt som de offentliga skolorna. Systemet påminner om den svenska skolpengen.

Och med åren har de kristna fristående skolorna blivit allt fler.

– Även om Nederländerna i dag är ett väldigt sekulariserat samhälle så vill många föräldrar ha en utbildning där deras barn får lära sig de bibliska berättelserna och om kristna värden. Detta gäller alltså även om föräldrarna inte själva besöker kyrkan så ofta eller kallar sig kristna, säger Robbert Jan de Vries, som jobbar med de kristna skolornas frågor gentemot den politiska sfären.

"Mjuka värden om hur barn kan leva"

– I en tid när det mesta i vårt samhälle är ekonomiskt drivet är det också viktigt att ge eleverna bildning kring de mjukare värden som inte alltid går att mäta; vilka de är och hur de kan leva som individer och relation till andra. Här tror vi att skolorna med kristen identitet är ett viktigt bidrag till samhället vid sidan av att lära ut matematik, språk.

Toppar utbildningslistan

Totalt är två tredjedelar av Nederländernas grund- och gymnasieskolor icke-statliga. Och de protestantiska och katolska skolorna dominerar. Men det finns också några få muslimska och hinduiska skolor samt några få hundra skolor baserade på andra filosofier och livsåskådningar, som exempelvis Montessori-skolor, uppger Robbert Jan de Vries.

– Vi har som kristna skolor en väldigt bra situation om du ser till finansieringen. Nederländerna finns på topp av utbildningslistan. Men det finns också sådant som oroar oss, och kritiska röster, även om det inte är så allvarligt som i Sverige.

Orosmoln från vänsterkanten

Ett orosmoment är protester i främst partier på vänsterkanten mot att icke-statliga skolor kan neka elever tillträde om de inte delar skolans inriktning. Geert Wilders islamfientliga Frihetspartiet vill vidare stoppa alla muslimska skolor. Det finns också kritiska röster som vill ha en mer tydlig styrning kring evolutionsteorin, relationen man-kvinna och homosexualitet, uppger Robbert Jan de Vries.

– I praktiken är det ytterst få skolor som nekar någon elev tillträde, kanske någon procent. I varje stad så finns dessutom flera andra skolor som föräldrarna kan välja på. Så i praktiken är problemet väldigt litet.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar