Joel Halldorf och Humanisten Christer Sturmark drabbade samman i debatt

Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering? Det var frågan när teologen Joel Halldorf och Humanisternas ordförande Christer Sturmark drabbade samman på onsdagkvällen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den lilla salen i ABF-huset är fullsatt till sista bänken. Stämningen är förväntansfull när moderatorn Staffan Dopping intar podiet och introducerar kvällens ämne.

Han slår an tonen genom att be kontrahenterna att inte "slå varandra sönder och samman", en uppmaning som visar sig vara överflödig.

Christer Sturmark och Joel Halldorf har visserligen aldrig tidigare debatterat mot varandra. Men är det något de visar sig behärska med fulländning så är det respekt.

Det hindrar inte att de är oense om mycket. De har svårt att enas om vad sekularisering är, och drar olika slutsatser om vad som är lösningen.

Sturmark målar upp ett samhälle där religion inte har patent på sanningen medan Joel Halldorf ser religion, och framför allt kristen tro, som det sammanhållande kittet i samhället.

Offensivt och svar på tal

Båda är offensiva i sin argumentation och verkar ha svar på det mesta. Samtalet skiftar mellan högt och lågt och tidvis drar diskussionen iväg så att moderatorn Dopping inte får en syl i vädret.

En del av samtalet kretsar kring synen på moral, och om den blivit bättre eller sämre. Också här tycks åsikterna gå isär, vilket förmodligen beror på deras olika utgångspunkter.

"Spelar på bortaplan"

Samlingen anordnas av ABF i Stockholm och Humanisterna, och ingår i en serie med livsåskådningssamtal.

Joel Halldorf spelar på bortaplan den här kvällen och gör det med den äran. Han får stå till svars för hela den kristna kyrkans försyndelser genom tiderna.

Passande för en kyrkohistoriker, och han lyckas för det mesta ge svar på tal när Sturmark delar ut sina verbala rallarsvingar.

– Det finns ett ord för brustenhet som kyrkan kallar synd, säger Joel Halldorf i ett försök att närma sig pudelns kärna.

Driver friskt med varandra

Men Sturmark låter sig inte övertygas så lätt. Kombattanterna skämtar friskt med varandra, allvaret och djupet i diskussionen går dock inte att ta miste på.

Det handlar om vilket samhälle Sverige ska vara och sådant går inte att ta lätt på, om detta är båda rörande överens.

– Det är inte religioner som skapar sammanhang utan livsåskådningar, hävdar Christer Sturmark i en typisk replik.

Tidvis rör sig diskussionen på ett högt intellektuellt plan där det blir svårt för alla att hänga med. När Dopping med varsam hand återför samtalsnivån till en mer begriplig nivå blir det åter intressant.

Abort och muslimer som inte vill ta i hand

Därefter avhandlas så vitt skilda ämnen som om det är rätt av muslimska män att vägra ta kvinnor i hand, om barnmorskor ska tillåtas att vägra utföra aborter med hänvisning till samvetsfrihet, och om assisterad dödshjälp är ett sluttande plan. Och mycket därtill.

Oense om det mesta

De båda kombattanterna är oense om det mesta. Samvetsfrihet är problematiskt, enligt Sturmark. I Halldorfs värld är det snarare en mänsklig rättighet som måste få plats i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle.

Till sist följer en frågestund, där de båda ytterligare vässar sina argument och gör vissa förtydliganden.

 

Hur ser Sverige ut om 20 år, kommer samhället att vara mer eller mindre sekulärt/religiöst? undrar en åhörare.

Christer Sturmark menar att sekulariseringen kommer att öka på lång sikt, om än inte i ett kortare perspektiv.

Joel Halldorfs svar blir, inte oväntat, det omvända. Efter lite resonerande blir hans slutsats att religionen kommer att stärka sitt grepp, under förutsättning att "civilsamhället, folkrörelserna och kyrkorna kommer in i matchen".

Så vem vann? Med tanke på att ingen lyckades övertyga den andre får nog svaret bli - båda. Samtalet lär fortsätta. När sista ordet var sagt såg Joel Halldorf och Christer Sturmark, faktiskt, en aning lättade ut.

Debatt: Sekulär stat eller sekulärt samhälle?