Knutbydramat, del 3: ”Åsa Waldau måste tas ner från piedestalen”

Del 3 av 6 i Dagens exklusiva intervju med Knutbys pastor Peter Gembäck.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

LÄS FÖRRA DELEN: Knutbydramat, del 2: Då förstod vi att något var fel

Åsa Waldau är namnet som de flesta förknippar med Knutby. Hon var drivande i att bygga upp församlingen i dess nuvarande form, och är även en person som blivit hårt kritiserad. Inte minst när det handlar om läran om Kristi brud, där hon ska haft en speciell roll.

För någon vecka sedan lämnade Åsa Waldau Knutby, dock till en annan ort än Urban Fält.

– Stora delar av det som har varit osunt kring Urban Fält har också hängt ihop med Åsa Waldau. Åsa lämnade som pastor 2009 och då hade vi några år då hon inte hade något egentligt inflytande över församlingen, säger Peter Gembäck.

Fått större inflytande igen

Han berättar att det var viktigt att Åsa slutade som pastor, eftersom så mycket hade varit uppknutet kring henne som person.

– Men vad som har hänt är att Åsa fått större och större inflytande i församlingen igen. Även om hon inte varit närvarande i församlingens verksamheter ser vi att hennes influenser har funnits. Det har funnits en osund kultur kring henne som vi kände att vi måste göra upp med. Den har byggts av henne, men den har också byggts av oss kring henne. Det är inte så att Åsa är det enda problemet, vi har tillåtit att en kultur kring henne har byggts upp.

Vad är det för kultur?

– Hon har fått en för stor röst, ett för stort mandat. Mycket har kretsat kring vad hon säger, och i det har det funnits direkt negativa saker som har drabbat människor.

Peter Gembäck förklarar att delvis kan det bero på att de som församling varit mycket defensiva och hamnat i försvarsställning på grund av det som hände år 2004.

– Vi kom inte in i en självkritisk hållning, utan hamnade i ett försvar kring oss själva och ett försvar kring Åsa som person.

Varför har ni kommit underfund med det nu?

– Den bilden jag har nu, är en bild som klarnat under de sista två månaderna, då vi var några som såg ett osunt agerande kring Urban Fält, som Åsa skyddade.

– Det var som att Åsa satt på en piedestal, och vi var tvungna att ta ned henne från den piedestalen.

Peter Gembäck resonerar att här finns ett kollektivt ansvar. Man kommer inte upp på en piedestal utan att andra låter den finnas där.

– Vi har alla varit delaktiga i det här.

– Åsa har haft ett enormt förtroende i den här församlingen, men efter att vi sett att hon skyddat så här graverande saker, då har bilden förändrats. Det är som att skygglapparna har tagits bort.

Men Åsa Waldau har levt ganska isolerat, och har inte varit med på gudstjänster?

– Församlingen är en sak, men sedan har det funnits en grupp kring henne också. Det rör sig om 30-40 medlemmar, och i en sådan här liten församling innebär det att det påverkar alla. Vi är omkring 95 medlemmar.

Så det är ungefär halva församlingen som hon har haft kontakt med?

– Men allt är inte odelat negativt, utan mycket har också varit positivt. Hon är en viktig inspirationskälla. Många har haft en väldigt positiv syn på Åsa, men det har också blivit att man inte byggt sitt liv på Gud, utan byggt det kring hennes person, vilket är något som måste falla. Hon säger själv att man inte att man ska bygga sitt liv på henne, men det har blivit så.

Lämnat självmant

Peter Gembäck berättar att Åsa Waldau lämnade Knutby självmant, efter en ganska turbulent tid, där hon bland annat skiljde sig från sin man Patrik.

– Jag tror att hon behövde lämna Knutby, för att kunna gå vidare. Hon har själv sett att kulturen kring henne inte varit bra.

Dagen har sökt Åsa Waldau för en kommentar.

Jacob Zetterman

Rickard Ringqvist
 

LÄS NÄSTA DEL: Knutbydramat, del 4 – Församlingen lämnar läran om "Kristi brud"

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar