Knutbydramat, del 5: Att bryta isoleringen i Knutby

Del 5 av 6 i Dagens exklusiva intervju med Knutbys pastor Peter Gembäck.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

LÄS FÖRRA DELEN: Knutbydramat, del 4: Knutbyförsamlingen lämnar läran om Kristi brud
 

Nyligen inleddes en process där hela Knutbyförsamlingens arbete kommer att läggas om, efter att Åsa Waldau och Urban Fält lämnat. På Peter Gembäck låter det som att det ska bli mindre toppstyrt och att arbetet ska inledas för att isoleringen ska brytas.

– Vi har isolerats och det har varit skönt för oss, för då har vi kunnat göra vad vi vill. Men det har inte varit bra, för vi behöver kritiska röster. Men, vill jag poängtera, jag ger inte alla kritiker rätt. Det är inte så att jag lägger mig platt. Jag tycker exempelvis inte att pingst gjorde rätt 2004 när de uteslöt oss.

– Effekten blev att vi hamnade i försvarsställning, och det skapade inte en självkritisk miljö.

"Gå långt tillbaka i tiden"

– Vi står i en process nu som går långt tillbaka i tiden, till innan mordet 2004, där vi måste rannsakar oss själva. Vi ser att det funnits saker som varit direkt osunda. Vi vill gå till botten med allt, det är saker som ligger långt tillbaka i tiden som måste rensas ut. Vi fick inte den möjligheten 2004.

Nu har såväl ett själavårdsteam som psykiatrin kopplats in för att hjälpa församlingsmedlemmar.

– Det var folk som vi hade kontakt med 2004, och som vi kanske behövt redan då, men som av olika anledningar inte blev av.

Predikar inte själv

Peter Gembäck har också som pastor tagit ett steg tillbaka, och predikar inte själv. Hans pastorskollega Johan Grimborg har tagit time-out. I stället har pastorer utifrån bjudits in för att predika. Peter Gembäck har också bett om hjälp utifrån, att själv bli granskad.

– Jag behöver hjälp med att se hur den här kulturen har påverkat mig. Därför är det jätteviktigt att jag blir granskad av någon utifrån.

Vilka som de tar hjälp av vill han dock inte gå närmare in på.

Många flyttade hit på grund av hängivenheten, och kanske ville ha en församling med en tydlig och stark ledare, och har vilat i det?

– Vi har haft ifrågasättande kring traditioner, så ifrågasättande har på ett sätt funnits. Men som pastor, när jag tänker på missionsbefallningen att gå ut och göra alla folk till lärjungar, då vill jag leda en människa till att bli en självgående individ som står för sin egen tro inför Gud. Den här kulturen vi har haft har gjort att människor blivit beroende av sin ledare och vad ledaren säger. Det är osunt.

Har du också haft den ledarstilen?

– Jag har varit en del av den här kulturen så det har nog påverkat människor. Jag har varit en del av något som var väldigt fel. Men Guds nåd handlar om att man får be om förlåtelse för sina felsteg, och det är den process jag lever i just nu.

Hur ser verksamheten ut i dag?

– Just nu ligger mycket av verksamheten nere, många är trötta. Det här är en bra men smärtsam process. Vi kommer så sakteliga att starta upp vår verksamhet igen, varje fredag har vi haft musikkafé, och vår ambition just nu är att ha ett innan jul.

– Jag har även bett församlingen om att ha en förtroendeomröstning för egen del. Själv känner jag mig trygg i min kallelse, men jag måste veta att jag har församlingens förtroende.

Du kommer alltså att lämna om församlingen ber dig?

– Ja, det måste jag ju.

Vi på Dagen hörde tidigt att de som kom till Knutby bröt band med sina familjer. Nu hör vi att flera har återtagit kontakten.

– Till att börja med har det aldrig varit församlingslära att bryta med sina föräldrar, men tyvärr har det hänt, och det finns olika saker det beror på. Men i den här försvarsinställningen som vi har haft, har det blivit väldigt svart-vitt, för eller emot. Om människor haft kritik, då har vi varit väldigt kategoriska, därför har vi gått tillbaka och fått be om förlåtelse.

Peter Gembäck berättar att det de möter nu, när de blivit öppnare, är människor som berättar att de bett för dem, som väntat ut tiden.

– Jag blev uppringd i går av en person som bara ville visa sitt stöd, säga att vi finns där för att stötta. Det har varit så mycket känslor kring Knutby, men det jag möter är en förståelse, det som hänt här kunde ha hänt på andra ställen.

Hjälp utifrån

När det gäller hjälpen utifrån som anlitats säger Peter Gembäck att det är viktigt att gå varsamt fram.

– Vi är precis i starten av det här. Men vi är också skadade. Många kommer nog att tänka på vad som hände med polisen 2004, dit många åkte och pratade av sig, och tänkte inte på att det var en förundersökning och att det de sa sedan hamnade på löpet. Ingen mår bra av att stå i rampljuset och själavårdas.

– Här finns de som är väldigt skadade och vi från ledningen jobbar hårt med tystnadsplikt, och säger att ni måste öppna er och ta hjälp utifrån. Vår upplevelse är också att många kristna slog hårt på oss.

Vad har ni blivit beskyllda för som ni inte behöver be om ursäkt för?

– Den massmediala bilden av oss kan jag inte skriva under på. Visst, osunda beteenden har funnits, men sektbeskrivningen kan jag inte gå med på. Det har funnits väldigt positiva saker som har skett i Knutby Filadelfia de här åren. Människor har mött Gud, människor har blivit frälsta.

– Men jag skulle säga så här, har jag sett sekteristiska beteenden i Knutby? Ja. Men det jag sett är att församlingen inte ville ha det, alltså är vi inte en sekt. De ville inte ha de här osunda beteendena, det som kallats sekteristiskt. Det måste rensas ut, församlingen ville inte ha den.

Jacob Zetterman

Rickard Ringqvist
 

LÄS SISTA DELEN: Knutbydramat, del 6 – Vad händer i församlingen i dag?

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar