Porträttbild på Alf Svensson.

Sverige riskerar att slitas isär i ett ”vi-och-dom"-samhälle. Präster och predikanter behöver höras mer och högre.

Alf Svensson
Gästkrönikör

Alf Svensson: Vi håller på att skapa ett "vi-och-dom"-samhälle

Ta i så det dånar, om att människovärdet är viktigare än penningvärdet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Det har sagts åtskilliga gånger i den politiska debatten att ”Sverige håller på att slitas isär”. Om jag fattat rätt vill de, som nyttjar påståenden om en klyvningsprocess, skrämma eller åtminstone skärra oss. Jo, vi har ju fattat att det är välfärdsfrågorna det i huvudsak handlar om. Men vem tror egentligen att Löfven och Kristensson skulle vare sig vilja eller kunna verka för att Sverige slits isär till ett rikt rike och ett fattigt?

Att politiker har som ett ofrånkomligt ansvar att ligga i för att hålla ihop Sverige, att se till så att ”ingen lämnas efter”, måste vara självklart. Och jag tror faktiskt att de strävandena finns hos de allra flesta. Men att marginalskatten, trots nuvarande alltför höga nivå, eller subventioner till elcyklar eller flygskatten skulle skapa risker för att Sverige ”klyvs”, det är det nog inte särdeles många som tror.

Missförstå nu inte alltför mycket, trots att det är valrörelse! Sjukvård och äldreomsorg och immigration och miljöpolitik måste absolut förbättras! Det parti som väljaren anser presenterar det bästa programmet för dessa områden, och därutöver i synnerhet familjepolitiken och skolpolitiken, ska man förstås rösta på.

Läs mer: Alf Svensson: Här är frågorna som KD måste lyfta

 

Och trots det jag skrivit ovan, tror jag faktiskt att vårt Sverige riskerar att ”slitas isär”. Vi håller på att skapa ett ”vi-och-dom"-samhälle! Och ingenting kan på sikt vara mer samhällsfarligt. Vi håller på att klyva människovärdet i två delar.

Våldtäkter, skjutningar, kriminella gäng – allt detta avskyvärda och förfärliga – får jag dagligdags besked om, i mejl, telefonsamtal och brev, beror på att ”dom blivit alldeles för många”. Flyktingar avindividualiseras och anonymkollektiviseras. En människomassa blir ett enhetligt ”dom”.

Är det något som står i strid med kristen etik och med vad FN-stadgan påbjuder är det just detta, att beröva individen den egna identiteten, det egna okränkbara värdet.

För mig är det obegripligt att inte präster, predikanter och opinionsbildare av religiös och sekulär karaktär hörs mycket, mycket mer och högre. Ta i så det dånar, om att människovärdet är viktigare än penningvärdet! Och hjälp oss att höja blicken så att vi ser att det finns en värld utanför våra nationsgränser som vi av alla tänkbara skäl måste bry oss om.

Nu finns det tvärsäkert de som vill tillvita mig åsikten att flyktingar och immigranter inte våldtar och skjuter. Jo, det gör flyktingar och immigranter, men inte flyktingarna. Det fanns judar i Tyskland under 1930-talet som bar sig förfärligt åt, men judarna gjorde det inte. Det fanns svenskar som for till Amerika som var gangsters, men svenskarna var det inte.

Läs mer: Alf Svensson: Bekämpa unken nationalism

 

Det okränkbara människovärdet är inte hämtat från den vetenskapliga kunskapens grund, det fordrar en metafysisk livstolkning. Där inte respekten för individens okränkbarhet gäller existerar heller inte reell demokrati. Det är därför kristna värderingar är förutsättningen för att vårt land inte ska ”slitas isär”.